CEMS MIM získal světové prvenství v hodnocení Financial Times

6. října
2009

CEMS Master’s in International Management je navazující magisterský program realizovaný strategickou aliancí 28 vysokých škol čtyř kontinentů. VŠE je členem CEMSu od roku 1998.

Prestižní deník Financial Times  publikuje každoročně žebříček manažerských navazujících magisterských programů. Již pátý rok za sebou byl CEMS MIM zařazen mezi tři nejlepší navazující magisterské studijní programy v oblasti managementu. Dosud nikdy však neobsadil příčku nejvyšší. K tomuto vynikajícímu výsledku přispěla i nová strategie, kdy se původně evropský program přeměnil v roce 2007 na program celosvětový. Ocenění získal zejména díky mezinárodní mobilitě studentů (každý student je povinen studovat semestr na partnerské škole v zahraničí), mezinárodním pedagogickým týmům i zastoupení řady národností ve studijních skupinách.

V letošním školním roce studuje v programu CEMS MIM více než 800 studentů 57 národností. Na Vysoké škole ekonomické v Praze je CEMS MIM součástí plně akreditovaného dvouletého navazujícího magisterského studijního programu International Management, který zastřešuje Fakulta podnikohospodářská. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru studijního oboru se ale na výuce povinných i volitelných předmětů podílejí i učitelé ostatních fakult VŠE v Praze. Do programu je každoročně přijímáno cca 50 studentů.

Aliance CEMS je nejen sdružením prestižních vysokých škol a univerzit (z každé země může být členem CEMS pouze jedna vysoká škola), ale její činnost podporuje i zhruba šedesát partnerů z podnikové praxe (převážně velkých mezinárodních firem). V roce 2008 oslavil CEMS v Paříži 20. výročí svého založení. Výsledkem původně evropského projektu spolupráce vysokých škol je více než 5000 absolventů.

Seznam členských škol: http://www.cems.org/general/academic_partners/members.php

Více informací o programu: http://cemsmim.vse.cz/

cems_graduation_1.jpg cems_graduation_2.jpg