Vliv globální krize na řízení výkonnosti

29. října
2009

Katedra manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci se svými partnery uspořádala ve dnech 16. – 18. září 2009 již 5. ročník mezinárodní konference věnované otázkám řízení výkonnosti a jeho informační podpory. Hlavní dvoudenní program konference vhodně doplnily obě doprovodné akce, vědecké fórum a manažerský workshop pod vedením Bernarda Marra z britského Advanced Performance Institute.

Letošní ústřední motto „Vliv globální krize na řízení výkonnosti“ přivedlo na VŠE téměř stovku manažerů, vysokoškolských učitelů, konzultantů a studentů. Lákadlem letošního ročníku byly nejen obsahové otázky, spojené s ústředním tématem, ale také program bohatý na známé osobnosti. Aula Rajské budovy VŠE tentokrát hostila ze známých světových osobností například Andy Neelyho (Cranfield University) či Thomase Günthera (Technischen Universität Dresden) a z tuzemských odborníků mimo jiné Jiřího Kunerta (UniCredit Bank), Jiřího Rusnoka (Penzijní fond ING) a Stanislava Bernarda (Rodinný pivovar Bernard).

Řečníci se shodli na tom, že fundamentálními kořeny krize byl morální úpadek, který podpořil dlouhodobě se deformující vývoj ekonomického prostředí na podnikové i makroekonomické úrovni. Řešením pro manažery však zcela jistě není propadat panice, ale soustředěně vytvářet předpoklady pro budoucí rozvoj podniků – zejména udržením klíčových zákazníků, zaměstnanců a zachováním inovačních procesů – při současném zachování podnikových životních funkcí obezřetným řízením rizik, ziskovosti a cash flow.

Je přitom zřejmé, že v současné situaci více než kdy jindy pomáhá manažerům kvalitní informační systém, a také že dobu krize lze s výhodou využít na zkvalitnění podnikových systémů a k dalšímu vzdělávání zaměstnanců, které mohou přinést klíčovou konkurenční výhodu v době ekonomického růstu.
Vzhledem k trvalé spokojenosti účastníků s konferencí počítáme s uspořádáním akce i v dalším roce v termínu 15. – 17. září 2010.

Obrazovou dokumentaci z konference si lze prohlédnout na http://kmu.vse.cz/konference2009.