Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2009 – účast fakulty podnikohospodářské

30. října
2009

Institut pro technologický a inovační management se hned po krátké době svého fungování spolu s katedrou psychologie a sociologie řízení zúčastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) 2009 v Brně.

Letošní ročník se vyznačoval specifiky, které souvisely s právě stále panující hospodářskou krizí. Zejména v tomto období, shodla se většina účastníků, je velice důležité myslet na rozvoj firem a inovování. Také proto se veletrh nesl v duchu nutnosti spolupráce průmyslu a vysokých škol. Na tento fakt poukázala většina erudovaných účastníků, v čele s předsedou vlády České republiky Janem Fischerem, Lubomírem Jahnátkem, ministrem hospodářství Slovenské republiky a valnou většinou vrcholových představitelů průmyslových a jiných výrobních podniků z 29 zemí. Letos poprvé tak bylo možné spatřit ve speciálním pavilonu více jak 40 expozic českých a slovenských vysokých škol, kde se VŠE s fakultou podnikohospodářskou zúčastnila jako jediná ekonomická vysoká škola.

msv2.jpgNa brněnské výstaviště se upřela pozornost politiků, ekonomů i médií. Národní ekonomická rada vlády (NERV) si veletrh zvolila za místo prezentace své závěrečné zprávy. Tradiční sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR za účasti premiéra Jana Fischera a ministrů jeho vlády řešil ožehavé otázky také v oblasti podpory výzkumu a vývoje.

Z pohledu fakulty podnikohospodářské byl MSV velice úspěšný. Jednalo se o první účast, kde bylo možné oslovit všechny potenciální „klienty“, od zástupců firemní a veřejné sféry až k potenciálním studentům. Na veletrhu se představil Institut pro technologický a inovační management se svou činností ve vědě, výzkumu a výuce, a také například představil plánovanou konferenci pod názvem Innovation Day Prague. Katedra sociologie a psychologie řízení představila závěry výzkumného projektu CID, který měřil inovaceschopnost obyvatelstva České republiky a také inovační management v mezinárodních firmách.

msv3.jpgPo týdnu získali vystavovatelé mnoho zajímavých nabídek na spolupráci a nových kontaktů. Velikou příležitostí bylo zviditelnění se a představování zejména pro experty z ministerstev a státních agentur.

Více informací můžete nalézt na webu Institutu pro technologický a inovační management (tim.vse.cz) či katedry psychologie a sociologie řízení (kpsr.vse.cz).