CHE ExcellenceRanking 2009 vysokých škol ekonomických

30. října
2009

V hodnocení německého Centra pro rozvoj vysokých škol (Das Centrum für Hochschulentwicklung) uspěla VŠE v Praze zejména díky internacionalizaci a kvalitní publikační činnosti. Výsledky zveřejnil německý týdeník Die Zeit.

Hodnocení probíhá dvoukolově. V první fázi jsou vysoké školy nominovány na základě expertního hodnocení. VŠE byla vybrána jako jedna ze tří středoevropských vysokých škol ekonomických spolu s Karlovou Univerzitou a maďarskou Corvinius University.

Ve druhé fázi proběhlo hodnocení na Národohospodářské fakultě, která zejména zajišťuje výuku ekonomie na VŠE. Vysoké školy jsou hodnoceny na základě následujících kritérií: publikační činnost, citace, studentské mobility, učitelské mobility, účast v evropských vzdělávacích programech typu Erasmus Mundus, kvalifikační struktura pedagogického sboru, obsah navazujících magisterských a doktorských studijních programů, atp. Dotazování proběhlo i mezi studenty Národohospodářské fakulty. Hodnocení není založeno na pořadí vysokých škol, ale na získání ocenění v dané kategorii.

Bližší informace a vysvětlení k žebříčku ExcellenceRanking centra CHE najdete na stránkách www.che-excellenceranking.eu a na stránkách týdeníku Die Zeit http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID.