Otevření nového Knihovnického a informačního centra Fakulty managementu

5. prosince
2009

Za přítomnosti vedení Fakulty managementu VŠE a vedení školy, vrcholných představitelů zhotovitele – firmy Hochtief, zastupitelů města Jindřichův Hradec, zástupců firem, partnerských a kulturně vzdělávacích organizací regionu bylo dne 1. 12. 2009 slavnostně otevřeno nové Knihovnické a informační centrum FM VŠE se sídlem v Jindřichově Hradci.

Za přítomnosti vedení Fakulty managementu VŠE a vedení školy, vrcholných představitelů zhotovitele – firmy Hochtief, zastupitelů města Jindřichův Hradec, zástupců firem, partnerských a kulturně vzdělávacích organizací regionu bylo dne 1. 12. 2009 slavnostně otevřeno nové Knihovnické a informační centrum FM VŠE se sídlem v Jindřichově Hradci.

Po přestřižení pásky byli hosté přizváni ke společné prohlídce nově vybudovaných prostor knihovny, studovny a konferenčního sálu, v němž se uskutečnila krátká prezentace o průběhu stavby s názvem "Od základního kamene k dnešku".

Od 2. 12. 2009 je Knihovnické a informační centrum FM VŠE otevřeno nejen studentům a zaměstnancům VŠE, ale i zájemcům z řad jindřichohradecké veřejnosti.

Více informací o Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci: http://www.fm.vse.cz.

 

Komentráře k fotografiím:
1. Nová budova KIC FM,
2. Děkan FM prof. R. Jiroušek,
3. Rektor VŠE prof. R. Hindls