Prof. Janouch, zakladatel Charty 77 na VŠE

9. prosince
2009

Ve středu 16. prosince 2009 se na VŠE uskuteční přednáška prof. RNDr. Františka Janoucha, CSc. na téma "Politika a energie v mém životě". Přednáška se bude konat ve Vencovského aule od 19:45 hodin.

Prof. RNDr. František Janouch, CSc. (*1931) vystudoval Fyzikální fakultu Leningradské univerzity, poté byl aspirantem na Lomonosově universitě v Moskvě, kde obhájil kandidátskou disertaci. Byl vedoucím oddělení teoretické jaderné fyziky v ÚJV v Řeži a docentem na MFF UK v Praze.

V roce 1970 byl z politických důvodů vyhozen ze zaměstnání. Po mnoha mezinárodních protestech mu bylo v roce 1974 umožněno odjet do Stockholmu, kde mu byla nabídnuta profesura Královské akademie věd. V zápětí po odjezdu byl zbaven čs. občanství.

Je rovněž předsedou Správní Rady Nadace Charty 77, kterou v roce 1978 ve Stockholmu založil. V roce 1992 působil jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Československa a vedoucí čs. delegace na Helsinské následné konferenci.

V letech 1996 – 2000 zastupoval EU v Kyjevě jako evropský zástupce ředitele projektu Science and Technology Center in Ukraine.