Fakulta financí a účetnictví

28. prosince
2009

Zájemci o bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze si v akademickém roce 2010/11 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na VŠE bude přijato více než čtyři a půl tisíce studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Fakulta financí a účetnictví patří k prestižním ekonomickým fakultám v ČR. Svědčí o tom mimo jiné i umístění v žebříčku sestavovaném Hospodářskými novinami a iHNed.cz, ve kterém se v roce 2009 Fakulta financí a účetnictví umístila na prvním místě mezi ekonomickými vysokými školami u nás. Vysokého uznání se fakultě dostalo i na mezinárodním poli, když získala akreditaci na vybrané vyučované předměty v rámci kvalifikace ACCA. ACCA – Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii – je mezinárodně uznávaná profesní organizace představující základ globální kvalifikace účetních. Pro absolventy fakulty, kteří během studia úspěšně absolvují předměty s akreditací ACCA, to znamená, že mohou požádat o jejich uznání i v rámci kvalifikace ACCA.

Fakulta financí a účetnictví otevírá obory, ve kterých se zaměřuje na problematiku finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové teorie a politiky, daní, veřejných financí, ale i finančního účetnictví a výkaznictví, manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů, v rámci speciálního oboru připravuje i budoucí učitele ekonomických předmětů na obchodních akademiích. Skladba předmětů v oborech je koncipována tak, aby absolvent získal potřebné praktické znalosti pro budoucí zaměstnání, ale zároveň mu poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Pro absolventy existují velké možnosti nalézt zajímavé zaměstnání, které velmi těsně navazuje na studovaný obor, počet absolventů fakulty, kteří marně hledají zaměstnání, patří dlouhodobě k nejnižším mezi vysokými školami u nás. Absolventi nacházejí uplatnění především v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, institucích soustavy veřejných financí, rovněž v auditorských společnostech a finančních, účetních a kontrolních útvarech firem.

Den otevřených dveří se koná v pátek 8. ledna 2010 (v 9:00 hodin a v 11:00 hodin, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Vencovského aula).

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2010/2011

Fakulta otevírá v rámci studijního programu Finance a účetnictví 5 bakalářských oborů, všechny obory jsou pouze v prezenční formě studia se standardní délkou tří let.

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Počet bodů potřebných pro přijetí v minulém akademickém roce

Finance 250 149
Účetnictví a finanční řízení podniku 250 134
Zdanění a daňová politika 150 104
Bankovnictví a pojišťovnictví 150 152
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání 75 106

Přijímací zkoušky

Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostatnou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku s možností uvedení dvou studijních oborů. Termín kompletního vložení přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení je nejpozději do 28. února 2010. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese prihlasky.vse.cz. Podrobné informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví i o obsahu jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky jsou shodné pro všechny bakalářské obory Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:

  • písemný test z matematiky v trvání 75 minut s max. počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z anglického jazyka v trvání 45 minut s max. počtem dosažených bodů 100.

Na webových stránkách fakulty najdou uchazeči vzory testů, mohou si vyzkoušet i cvičný on-line test, jsou zde i informace o přípravných kurzech k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu z matematiky a angličtiny.

Text k fotografiím:
1. Studenti mohou využívat knihovnu s nejrozsáhlejším fondem ekonomické literatury v České republice
2. Klidové zóny s wifi signálem umožňují samostudium i zábavu
3. Výuka probíhá v moderních posluchárnách
4. Studentům je k dispozici potřebné zázemí včetně vysokoškolské menzy