Úspěch studentů FMV v soutěži Premio Iberoamericano

2. března
2010

Soutěž Premio Iberoamericano (Iberoamerická cena) je každoročně vyhlašována představiteli velvyslanectví iberoamerických zemí se sídlem v Praze, tj. Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska, Uruguaye a Venezuely.

Cílem soutěže je přispívat k upevňování vzájemných kulturních vazeb iberoamerických zemí s ČR a podporovat v České republice výzkum a poznávání Latinské Ameriky a Iberského poloostrova.

Soutěže se mohou účastnit studenti českých vysokých škol svými pracemi ve španělském nebo portugalském jazyce, na témata z oblasti umění, vědy, kultury, literatury, ekonomie, historie, politiky a reálií iberoamerických zemí. Skupina velvyslanců iberoamerických zemí pak hodnotí obsah prací, jejich jazykovou úroveň a originalitu.

V letošním, již 15. ročníku Premio Iberoamericano bylo předloženo celkem 26 soutěžních prací. Na 1. a 2. místě se umístili posluchači Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze – Lucie Hrušková a Tomáš Došek. Ceny převzali 17. února 2009 ve Vlasteneckém sále Karolina za účasti diplomatického sboru, rektora Univerzity Karlovy a paní ing. Lívie Klausové.