The Vision of Thomas Jefferson – přednáška Erica S. Petersena na VŠE

23. března
2010

Katedra politologie Vás srdečně zve na přednášku Erica S. Petersena (New York, USA), předního světového odborníka na život a dílo Thomase Jeffersona. Přednáška se koná v pondělí 3. května 2010 v 18.00 hod. v RB 101 pod záštitou prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc.

Praktická moudrost a politická filozofie tohoto osvíceného myslitele přinesla nejen svobodu a nezávislost britským koloniím v Severní Americe, ale také pomohla zakotvit základní a nepopiratelná práva člověka jako občana v nově se utvářející francouzské společnosti. Na základě těchto impulsů se na obou kontinentech formovala nová pravidla a ustanovení, která jsou dodnes nedílnou součástí Listiny základních práv a svobod v každé demokratické společnosti.

Thomas Jefferson ve svém původním návrhu Deklarace nezávislosti uvádí tři základní a nezcizitelná práva člověka, kterými jsou: život, svoboda a usilování o štěstí. První dvě nám jsou dobře známá. Jakým způsobem však lze uchopit právo třetí, co ve skutečnosti Thomas Jefferson myslel usilováním o štěstí? Sám o tom napsal: „Štěstí je cílem života, základem štěstí jsou dobré mravy a prověrkou hodnoty dobrých mravů je jejich praktické využití.“

Náš současný svět potřebuje novou vizi, nový ideál a nové usilování o štěstí. Žijeme v době, která, jak se mnohdy zdá, povýšila osobní prospěch, zájem a vlastní důležitost nad princip vzájemné spolupráce vedoucí k pozvednutí životní úrovně lidské společnosti.

jefferson2.jpgNepotýkáme se s ničím novým a tak se můžeme nechat inspirovat přístupem, jaký volil Thomas Jefferson. V průběhu svého inauguračního projevu do úřadu prezidenta Spojených států amerických osobně předal olivovou snítku všem svým politickým odpůrcům a vyzval je k povznesení se nad veškerá stranická soutěžení uplynulých let ve prospěch rozvoje a sjednocení nové Ameriky. Jeho vize států spojených v jeden celek na principu rovnosti bez použití vojenského nátlaku nebo obchodních omezení, byla ve své době něčím velmi revolučním a předznamenala postupnou integraci našeho evropského kontinentu.

Thomas Jefferson byl hluboce přesvědčen o tom, že odlišnost politické orientace by nikdy neměla vést k osobnímu nepřátelství, a že jen člověk nevědomosti hledí pouze na to, co nás odděluje místo toho, aby hledal to dobré, co nás spojuje. Rozsáhlá korespondence Thomase Jeffersona je bohatým zdrojem politologických myšlenek a úvah, které vyjadřují hluboké pravdy hodné následování: „Každý člověk, země a národ má právo si nalézt svůj vlastní způsob, jak si nejlépe vládnout. Dobrá vláda je vždy služebníkem lidí, nikoliv však jejich pánem. Dobrá vláda je založena na přátelství a úctě, nikoliv však na užívání moci a pocitu nadřazenosti. Ideálem dobré vlády je nejprve dobrý člověk.“

Eric S. Petersen vystudoval Brown University se zaměřením na americké dějiny a právnickou fakultu na University of Chicago. V současné době působí jako advokát ve velmi úspěšné a progresivní právnické společnosti Hawkins Delafield & Wood LLP v New Yorku. Extenzivnímu studiu života a díla Thomase Jeffersona se věnuje od roku 1993. Od té doby měl možnost hovořit na dané téma na několika amerických i zahraničních univerzitách, v OSN a dalších veřejných institucích.

Eric S. Petersen je vynikajícím přednášejícím s hlubokou znalostí podloženou mnohaletým studiem Jeffersonovy bohaté korespondence, která čítá přes 20 tisíc dopisů nejrůznějšího zaměření. Na základě důkladného studia všech dostupných písemných pozůstalostí se tak důvěrně obeznámil se všemi aspekty Jeffersonovy osobnosti. Podle slov Louise Auchinclosse, bývalého prezidenta American Academy of Arts and Letters, se Ericu S. Petersenovy jako jedinému podařilo ve své knize „Light and Liberty: Reflections on the Pursuit of Happiness“ zachytit skutečného ducha Jeffersonovy tvorby.

Více informací na www.lightandliberty.org.