Setkání představitelů vlády a Svazu obchodu a cestovního ruchu na VŠE v Praze

26. března
2010

Ve středu 24.3.2010 se na půdě VŠE v Praze uskutečnilo historicky první setkání zástupců obchodu a cestovního ruchu s čelnými představiteli vlády: premiérem Jana Fischerem, ministrem financí Eduardem Janotou, ministrem práce a sociálních věcí Petrem Šimerkou, ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou a ministrem zemědělství Jakubem Šebestou. Přítomni byli i dva náměstci ministrů – za MŠMT Petr Špirhanzl a za MPO Erik Geuss. Setkání moderoval rektor VŠE prof. Hindls.

Obchodníci a podnikatelé v cestovním ruchu měli na setkání na nejvyšší úrovni příležitost přednést své požadavky a postoje k možnému rozvoji maloobchodu a cestovního ruchu v ČR, který se podílí na tvorbě HDP a zaměstnanosti 16 procenty. „Především je nutné podporovat konkurenceschopnost a celkový rozvoj malého a středního podnikání, které tvoří přes 90 procent z celkového počtu podnikatelských subjektů v těchto oborech,“ zdůraznil ve svém úvodním projevu prezident SOCR ČR Zdeněk Juračka.

Cílem setkání, které se konalo i jako součást akcí k 20.výročí založení SOCR ČR, bylo nejen zvýraznit povědomí o pozici a roli obchodu, pohostinství a cestovního ruchu a prezentovat jeho problémy a požadavky, ale také demonstrovat připravenost podnikatelů v těchto oborech ke zkvalitnění jejich služeb a podpoře zaměstnanosti. K tomu však potřebují lepší a korektní podnikatelské prostředí, odstranění nadbytečné regulace a užší vzájemnou součinnost. „To, po čem voláme a kde skutečně potřebujeme spolupráci také s vládou ČR, je respekt k našemu podnikání a uznání jeho postavení a role ve společnosti,“ zdůraznil Zdeněk Juračka.

Jednání se dotklo celé řady konkrétních aktuálních problémů, počínaje dopady probíhající krize na odvětví včetně podmínek, které by ji podnikatelům pomohly překonat. Tématem byly i vztahy mezi dodavateli a obchodníky, slíbené, ale neuskutečněné snížení sazby DPH pro pohostinství či nutnost úpravy vízového styku s ruskými, popřípadě dalšími občany ze zemí bývalého Sovětského Svazu. Zazněla i ostrá kritika toho, že od roku 2004 není umožněn malým a středním podnikatelům v SOCR ČR přístup k evropským zdrojům z Operačního programu určenému na podporu malého a středního podnikání (OPPI), což obchodníci považují za diskriminační.

V závěrečném bloku, který byl věnován problematice regionů a vzdělávání vystoupila s příspěvkem na téma celoživotní vzdělávání prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., děkanka Fakulty mezinárodních vztahů.

setkani2.jpg setkani3.jpg