Evropský den na VŠE: Evropa zblízka – daleko od teorie a Lisabonské smlouvy

26. března
2010

Teoretické debaty o Evropě nikam nevedou – pojďte Evropu prožít v praxi. Druhý Evropský den na VŠE, pořádaný Centrem evropských studií ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Eurocentrem Praha, nabízí studentům praktické workshopy, odborné přednášky důležitých evropských osobností a také kulturní akce. Evropský den se koná 8. dubna 2010 na VŠE v Praze. Zúčastnit se mohou bezplatně všichni zájemci.

Během celého dne jsou připraveny prezentace následujících organizací: Konrad-Adenauer-Stiftung, Centrum evropských studií, Evropské hodnoty, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Respekt, Evropská komise, IREAS, Eurocentrum Praha, SIMP, Buddy System, AIESEC a Oddělení zahraničních styků VŠE, kteří zde demonstrují různorodost evropských projektů.

Poslanec Evropského parlamentu Martin Kastler (CSU) se bude věnovat možnostem spolupráce Německa a České republiky v Evropské unii. Ředitel zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice a na Slovensku, Hubert Gehring, bude hovořit o poučeních z hospodářské krize a představí především model sociálně-tržního hospodářství.

Hospodářská krize je také tématem výborně obsazené panelové diskuze "Dopady a řešení ekonomické krize v prostředí EU". V rámci diskuze vystoupí Martina Horníková, Evropská centrální banka, Jaroslav Vokoun, Slovenská akademie věd, a Petr Zahradník, EU Office České spořitelny.

Jednoduše si zahrát na Francii? To není žádný problém. Zájemci se mohou na místě vrhnout do politické praxe a v simulaci rozhodování v institucích Evropské unie převzít roli jednotlivých členských států a pokusit se prosadit vlastní stanoviska a politiku pod vedením expertů z nevládní neziskové organizace EUTIS,o.p.s., zabývající se evropskými otázkami.

Více o způsobu práce médií a úspěšné komunikaci se účastnicí dozvědí ve dvou mediálních workshopech pod vedením redaktorky Báry Procházkové z týdeníku Respekt. Pomocí praktických cvičení se studenti dozvědí, jak nejlépe oslovit veřejnost prostřednictvím médií a jak se nejlépe prezentovat.

Evropa však znamená i kulturu – na nedávnou minulost rozdělené Evropy upozorňuje ve své výstavě "Otevřená hranice" prostřednictvím naléhavých fotografií z příhraničních oblastí bývalé železné opony, které byly ještě donedávna zcela uzavřeny pro veřejnost, fotograf Ivan Tatíček.

Koprodukční filmový dokument "Jak se vaří dějiny" nabízí netradiční pohled na to, jak vojenští kuchaři ovlivňovali historii – od II. Světové války až po válku v Čečensku.

Program Evropského dne a další informace naleznete na stránkách CES: ces.vse.cz.