Seminář CIDD na VŠE

29. března
2010

Na VŠE se konal dne 26. března 2010 pod záštitou CIDD (Consortium of International Double Degrees) a v rámci výzkumného záměru FMV "Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky" seminář na téma "Přeměnit mnohokulturní výzvy v příležitosti".

Seminář byl věnován problematice specifik zajišťování pedagogických, administrativních a podpůrných procesů pro skupiny studentů z různých zemí a byl veden skupinou expertů z helsinské university HAAGA-HELIA. Semináře se zúčastnili jak zahraniční hosté, tak učitelé a doktorandi VŠE, kteří učí zahraniční studenty.

CIDD je konsorcium veřejných a soukromých univerzit z celého světa, které nabízejí studijní programy zaměřené na mezinárodní podnikání. Cílem konsorcia je vytvoření platformy pro studenty, absolventy, učitele a podnikatelské subjekty. Konsorcium podporuje nové trendy v oblasti mezinárodní spolupráce vysokých škol, zejména realizaci programů typu double degree.

VŠE se stala členem CIDD v roce 2008 jako první univerzita v ČR, která nabízí studijní program double degree v mezinárodním podnikání. Navazující magisterský program International Business – Central European Business Realities přijímá každý rok 30 studentů, kteří mají možnost druhý rok studia strávit v Německu, Švýcarsku, Francii nebo Rakousku, a absolvovat studia se dvěma diplomy – jedním z VŠE a druhým z partnerské školy. Dnes v programu studuje 67 studentů z 36 zemí a jeho absolventi se úspěšně umísťují na trhu práce v mezinárodních společnostech v celém světě.