Nabídka navazujících magisterských oborů

7. dubna
2010

Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí zájemcům o studium široké spektrum navazujících magisterských oborů určených absolventům bakalářských studijních programů. Navazující magisterské studijní obory je možno studovat na všech šesti fakultách.

Fakulta financí a účetnictví

Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia
Finance a účetnictví Finance 100 2 roky prezenční
Účetnictví a finanční řízení podniku 100
Zdanění a daňová politika 60
Bankovnictví a pojišťovnictví 60
Finance a oceňování podniku 60
Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 60

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z ekonomie a odborného předmětu (dle zvoleného oboru).

Termín pro odevzdání přihlášky je 21. 5. 2010. Termín přijímací zkoušky je 24. 8. 2010.
Další podrobné informace naleznete zde.

Fakulta mezinárodních vztahů

Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch 100 2 roky prezenční
Evropská integrace 100
Mezinárodní obchod 600
Mezinárodní politika a diplomacie 100
Podnikání a právo 100
Politologie Politologie 100

Přijímací zkouška se skládá ze čtyř testů, a to z ekonomie, odborného předmětu a dvou cizích jazyků.

Termín pro odevzdání přihlášky je 18. 4. 2010. Termín přijímací zkoušky je 24. 8. 2010.
Další podrobné informace naleznete zde.

Fakulta podnikohospodářská

Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia
Ekonomika a management Podniková ekonomika a management 400 2 roky prezenční, distanční
Arts management 100 prezenční

Přijímací zkouška zahrnuje test z ekonomie a odborného předmětu. Pro obor Arts management zkouška zahrnuje test z ekonomických disciplín a z kulturních disciplín.

Termín pro odevzdání přihlášky je 23. 4. 2010. Termín přijímací zkoušky je 24. 8. 2010.
Další podrobné informace naleznete zde.

Fakulta informatiky a statistiky

Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia
Aplikovaná informatika Znalostní technologie 20 2 roky prezenční
Informační management 30
Informační systémy a technologie 50
Kognitivní informatika 20
Kvantitativní metody v ekonomice Ekonometrie a operační výzkum 30
Statisticko-pojistné inženýrství 30

Přijímací zkouška zahrnuje test z odborného předmětu (u studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice navíc z ekonomie).

Termín pro odevzdání přihlášky je 30. 4. 2010. Termín přijímací zkoušky je 24. 8. 2010.
Další podrobné informace naleznete zde.

Národohospodářská fakulta

Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia
Ekonomie a hospodářská správa Ekonomická analýza Celkem 400, na jednotlivé obory dle poptávky 2 roky prezenční
Hospodářská politika
Regionální studia
Veřejná správa
Hospodářská politika a správa Ekonomika a správa životního prostředí

Přijímací zkouška zahrnuje test z ekonomie a z odborného předmětu, které se skládají v angličtině.

Termín pro odevzdání přihlášky je 30. 4. 2010. Termín přijímací zkoušky je 30. 6. 2010.
Další podrobné informace naleznete zde.

Fakulta managementu

Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia
Ekonomika a management Management 110 2 roky prezenční, kombinovaná

Přijímací zkouška se skládá z testů z teorie managementu a z ekonomie.

Termín pro odevzdání přihlášek je 30. 4. 2010. Termín přijímací zkoušky je 2. 7. 2010. Další podrobné informace naleznete zde.

 

VŠE nabízí i několik navazujících magisterských studijních oborů, které probíhají v angličtině.
Více informací naleznete zde.