Návštěva kanadské velvyslankyně na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci

4. června
2010

Dne 3.6.2010 navštívila Fakultu managementu paní Valerie Raymond, velvyslankyně Kanady v České republice a na Slovensku. Během svého pobytu v Jindřichově Hradci se setkala s vedením fakulty, prorektorkou pro zahraniční vztahy, jihočeským hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou, starostou města ing. Karlem Matouškem a dalšími osobnostmi.

Hlavním cílem návštěvy paní velvyslankyně bylo jednak setkání s vedením Fakulty managementu a studenty a jednak seznámení s Jihočeským krajem, na jehož území se nachází lokalita Česká Kanada. Návštěva začala prohlídkou Jezuitské koleje a prohlídkou výstavy fotografií. Po společném obědě s vrcholnými reprezentanty kraje, města, děkanem fakulty prof. Ing. Radimem Jirouškem, DrSc., prorektorkou pro zahraniční vztahy a PR prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc., proběhla na Fakultě managementu přednáška o politickém, kulturním a ekonomickém vývoji v Kanadě. IMG_4415_200.JPGPřednáška se konala před zaplněnou posluchárnou a studenti byli seznámeni s možnostmi účasti na projektu „Zažijte Kanadu – Experience Canada“. Program nabízí mladým občanům ČR ve věku 18 – 35 let příležitost získat odbornou nebo příležitostnou pracovní zkušenost a zdokonalit znalost cizích jazyků a rozšířit si poznatky o kanadské kultuře a společnosti. Více informací o programu: zde.

Po přednášce si paní velvyslankyně prohlédla za doprovodu děkana a proděkana pro vědu a výzkum prof. Ing. Pavla Pudila, DrSc. Nové prostory knihovny Fakulty managementu.

 

 IMG_4445_200.JPG IMG_4418_200.JPG