Uchazeči o studium mohou do zahraničí už v létě

8. června
2010

Letos poprvé mezinárodní organizace AIESEC nabízí uchazečům o studium na Vysoké škole ekonomické v Praze možnost ještě před začátkem studia vyjet přes léto do zahraničí na rozvojovou stáž.

Na základě kladných ohlasů z let minulých, jsou k dispozici stáže především na Ukrajině, Turecku či v Rusku, které jsou na minimálně 6 týdnů. Stáže se dají velice dobře spojit s cestováním, poznáváním krajiny, místních obyvatel a jejich kultury. Rozvojové stáže jsou zaměřené především na práci s dětmi nebo se seniory. Náplní práce může být například organizování zábavných či vzdělávacích programů nebo prezentování o České republice a české kultuře.

Účastníci pracují v týmech s dalšími stážisty ze zahraničí, proto je pro ně běžná komunikace především v anglickém jazyce. Některé stáže jsou zaměřeny i na výuku anglického jazyka. Detailnější popisy stáží, které jsou momentálně k dispozici, najdete na stránkách: aiesec.praha.cz/leto.

Protože se jedná o rozvojové stáže především v neziskových organizacích, práce ve většině případů není placená. Je ale hrazeno ubytování a strava, popřípadě i náklady za místní dopravu. Smyslem této stáže je poznat jinou kulturu, získat nové pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí a při tom udělat i něco prospěšného.

Podmínky pro vyjetí na stáž jsou následující:

  • Vyplnění přihlášky na webových stránkách AIESEC Praha do 20. 6. 2010
  • Minimální věk 18 let
  • Uchazeč o zahraniční rozvojovou stáž musí být přijat na VŠ
  • Splnění jazykových testů z anglického jazyka
  • Projít krátké výběrové řízení v Praze 25. nebo 26. 6. 2010

Více informací můžete získat během přijímacích zkoušek v informačním centru na VŠE či na webových stránkách: aiesec.praha.cz/leto.

AIESEC Praha patří k nejvýznamnějším pobočkám mezinárodní organizace AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), která je největší studenty řízenou organizací na světě. Studentům ve více než 100 zemích na světě umožňuje získat cenné odborné zkušenosti účastí na mnoha projektech a zahraničních stážích. AIESEC Praha působící na VŠE již řadu let má v současnosti cca 70 členů a pořádá různé projekty, díky nimž každoročně vycestují na zahraniční stáže desítky českých studentů.