Jmenování nových docentů na VŠE

9. června
2010

Na zasedání Vědecké rady VŠE dne 8. června 2010 předal rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc. tři docentské jmenovací dekrety.

S účinností od 1. března 2010 jmenuje rektor VŠE docentem pro obor Mezinárodní politické vztahy Mgr. Oldřicha Bureše, Ph.D., M. A., odborného asistenta katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.

Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.,  obhájil habilitační práci na téma: „EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger?“.

S účinností od 1. března 2010 jmenuje rektor VŠE docentkou pro obor Ekonomie Ing. Dagmar Brožovou, CSc., asistentku katedry ekonomie NF VŠE.

Ing. Dagmar Brožová, CSc., obhájila habilitační práci na téma: „Diskriminace žen na trhu práce – Mýtus nebo realita?“.

S účinností od 1. dubna 2010 jmenuje rektor VŠE docentkou pro obor Účetnictví a finanční řízení  Ing. Janu Ištvánfyovou, Ph.D., asistentku katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ  VŠE.

Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma: „Možnosti a meze účetnictví veřejného neziskového sektoru“.

doc2.JPG