Spolupráce s praxí na VŠE

19. června
2010

Spolupráce VŠE s praxí má řadu forem. Jedná se zejména o veletrhy pracovních příležitostí Šance, přednášky a workshopy firem, zprostředkování pracovních nabídek, prezentace firem na VŠE či organizování prakticky orientovaných soutěží pro studenty. Firmy také podporují vědecko-výzkumné a mezinárodní aktivity VŠE.

Na fakultní úrovni je spolupráce s praxí zajišťována jednotlivými fakultami, respektive katedrami, na celoškolské úrovni je realizována Rozvojovým a poradenským centrem (RPC). To každoročně spolupracuje s přibližně 200 firmami. U firem, které jsou partnery VŠE, je spolupráce široká a zahrnuje desítky společných aktivit, u jiných firem se jedná spíše o nárazovou spolupráci.

Mittendorfer.jpgPrvní významnou aktivitou je veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, který RPC pořádá přímo na půdě VŠE dvakrát ročně, vždy v březnu a v listopadu. Nejbližší termín konání je 9. a 10. listopadu 2010. Veletrh je organizován jako dvoudenní, účastní se jej kolem padesáti firem. Nejčastěji využívají možnost osobně pohovořit se studenty zástupci auditorských a poradenských firem, bank, pojišťoven, personálních agentur, společností z oblasti IT, retailu, FMCG, ale také z několika státních institucí. Pro podzimní Šanci je připravována řada novinek, například panelové diskuze věnované jednotlivým oborům či HR přednášky firem.

Sance.jpgDruhou oblastí aktivit je organizování přednášek firem v prostorách VŠE. Tyto přednášky jsou zaměřené buď na nabídku pracovní kariéry, nebo na problematiku daného oboru. Samostatnou a zajímavou akcí je Den auditorské a daňové profese, který se koná vždy v prosinci za účasti firem tzv. Velké čtyřky. Účastní se ho přibližně 120 studentů VŠE, kteří procházejí praktickými workshopy, na kterých jim každá z firem ukáže část práce auditora či daňového poradce. Novinkou je v únoru 2010 poprvé pořádaný Den bankovní profese, na kterém zástupci třech největších českých bank představili studentům oblasti investičního bankovnictví, korporátního bankovnictví a credit risku. Partnerské společnosti se ale podílejí i na dalších workshopech, které připravují studenty na vstup na trh práce. Jsou zaměřeny na plánování pracovní kariéry, přípravu životopisu, trénink přijímacích rozhovorů, assessment center a další s kariérou spojená témata. Ročně je takto zorganizováno 10 workshopů pro celkem 300 studentů.

Třetí aktivitou je zprostředkování nabídek plných i částečných úvazků, stáží, trainee programů a brigád studentům i absolventům VŠE. Studenti se o pracovních nabídkách dozvídají jak ve specializované sekci na webu VŠE, na facebooku RPC, na nástěnkách, tak i prostřednictvím přímého emailu. Studenti si v ISISu v sekci Odběr novinek mohou sami zaškrtnout, o jakých novinkách chtějí být informováni. Zda mají zájem právě o nabídky práce, o soutěže pro studenty, o kariérové poradenství, o veletrhy pracovních příležitostí, o účast na HR průzkumech či o další oblasti. Každý nová akce či nabídka RPC je pak zaslána právě těm studentům, kteří projevili o zaslání sami zájem.

Čtvrtou oblastí aktivit je zajištění různých možností prezentace firem na VŠE – v prosklených vitrínách, na plakátech, letácích, LCD displejích či ve skriptech, knihách nebo při sportovních akcích. Pátou oblastí je potom podpora či spoluorganizování soutěží pro studenty. Novým projektem z podzimu 2009 je projekt EconTech. Jeho podstatou je, že studenti VŠE a ČVUT vytvoří prostřednictvím webového portálu smíšené čtyř- až pětičlenné týmy a ty pak řeší praktické soutěže vypisované partnerskými firmami.

Komplexní informace o činnosti Rozvojového a poradenského centra VŠE je možné získat na webové stránce http://rpc.vse.cz.

Fotografie č. 1: Podpis smlouvy o spolupráci – ředitel L´Oréal ČR Marco FABIEN a rektor VŠE prof. Ing. Richard HINDLS, CSc.

Fotografie č. 2: Gernot MITTENDORFER předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny (generální partner VŠE) na Dni s VŠE

Fotografie č. 3: Veletrh Šance