Jmenování nového děkana Národohospodářské fakulty

23. června
2010

S účinností od 1. července 2010 jmenoval rektor VŠE do funkce děkana Národohospodářské fakulty doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. na čtyřleté funkční období.

Ing. Miroslav Ševčík, CSc. byl zvolen Akademickým senátem Národohospodářské fakulty dne 28. 4. 2010. Jeho protikandidáty byli doc. Ing. Zdeněk Chytil a prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., kteří oba získali jeden hlas. Ing. Ševčík získal celkem 6 hlasů.

Ing. Miroslav Ševčík, CSc. patří k uznávaným a veřejně známým ekonomům. V současné době vykonává funkci vedoucího katedry hospodářské a sociální politiky a zastává funkci ředitele Liberálního institutu. Po roce 1989 se stal nejmladším prorektorem Vysoké školy ekonomické v Praze v její historii. Měl na starosti pedagogickou oblast, vybudování nové koncepce studia a rozvoj VŠE. Kromě ekonomické sféry působí aktivně i v oblasti sportu. Zastává např. funkci předsedy disciplinární komise Českého atletického svazu a ředitele mezinárodního atletického mítinku EAA Premium Memoriál Josefa Odložila.

Nově jmenovaný děkan bude pokračovat ve spolupráci se stávajícími proděkany. Vedení Národohospodářské fakulty bude rozšířeno o proděkanku pro rozvoj a PR.

Proděkani Národohospodářské fakulty od 1. července 2010:

  • doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., proděkan pro zahraniční vztahy
  • Mgr. Soňa Křítková, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a PR
  • doc. PhDr. František Stellner, Ph.D., proděkan pro vědu a doktorské studium
  • doc. Ing. Dan Šťastný, Ph.D., proděkan pro pedagogiku

Životopis děkana Národohospodářské fakulty.

Fotogalerie: