Akademický rok 2009/2010 na VŠE

1. července
2010

Akademický rok 2009/2010 přinesl řadu významných událostí. Na čtyřech fakultách proběhly volby děkanů a AS VŠE zvolil rektora pro druhé funkční období. Studenti mohou nově využívat např. sportovní areál na Třebešíně a moderní knihovnu v Jindřichově Hradci.

Do prvního ročníku bakalářského studia bylo v akademickém roce 2009/2010 zapsáno více než 4 000 studentů a celkový počet studentů všech tří stupňů studia byl téměř 20 000. I přes obtížnou ekonomickou situaci se absolventi VŠE stále dobře uplatňují na trhu práce.

Studentské organizace a aktivity

Na VŠE působilo v akademickém roce 2009/2010 více než 35 studentských organizací. Studentské organizace je možné rozdělit do tří kategorií: na mezinárodní organizace, odborně zaměřené studentské organizace a na volnočasové kluby.

mezinárodních studentských organizací mají na VŠE své zastoupení AIESEC Praha, AEGEE Praha, Buddy System, OIKOS Praha, YBBW a CEMS Club Prague, který byl na výročním zasedání mezinárodní strategické aliance vyhodnocen jako nejlepší studentský klub roku 2009.

Mezi organizace s odborným zaměřením lze zařadit např. Klub mladých logistiků, Debatní klub VŠE, Klub investorů, Ekonomický klub Mladé občanské platformy a Klub mladých manažerů.

Volnočasové aktivity reprezentovaly tradiční studentské soubory Gaudeamus, sportovní studentská organizace Sport.VSE.cz, pěvecký sbor Musica Oeconomica Pragensis a další. Na škole vycházejí tři studentské časopisy – Economix, Studentský list a Buddy UP.

V červnu 2010 se na půdě VŠE konal již 3. ročník soutěže studentské kreativity Winston Econ Art. Studenti tak měli i letos možnost ukázat svou tvořivost a prezentovat se jako nadaní tvůrci multimediálních děl.

Z řady sportovních úspěchů je možno jmenovat titul Akademický mistr České republiky, který získalo družstvo volejbalistů.

Mezinárodní ocenění a rozvoj mezinárodní spolupráce

2009.jpgRozvoj internacionalizace byl i v akademickém roce 2009/2010 jednou z hlavních priorit VŠE. Škola získala mezinárodní ocenění, např. „1st Business School in Eastern European Zone“ v hodnocení Eduniversal, Fakulta financí a účetnictví získala akreditaci ACCA a navazující magisterský program CEMS MIM, do kterého je škola aktivně zapojena, byl vyhodnocen časopisem Financial Times jako nejlepší na světě.

Do procesu internacionalizace jsou zapojeny jak fakulty, tak celoškolská pracoviště. V roce 2009/2010 spolupracovala VŠE v Praze se 131 partnerskými vysokými školami ze 46 zemí světa. Na studijní pobyty do zahraničí bylo vysláno 444 studentů a na podporu mobility byl využit i program „Free movers“. Díky rozšiřování nabídky odborných kurzů i ucelených studijních programů v angličtině se stává VŠE žádaným místem pro studium. V roce 2009/2010 zde studovalo celkem 526 zahraničních studentů v cizojazyčných programech (včetně letních škol) a na VŠE působilo 78 zahraničních hostujících profesorů.

Výrazně se zvýšila nabídka navazujících magisterských studijních programů v angličtině. V letním semestru 2010 proběhlo přijímací řízení do šesti programů, které jsou realizovány na čtyřech pražských fakultách.

Vědecko-výzkumná činnost

Akademický rok 2009/2010 přinesl zlepšení kvalifikační struktury – bylo jmenováno celkem 5 docentů a 1 profesor. Do 17 různých oborů doktorského studia se přihlásilo více než 260 zájemců.

VŠE nadále pokračovala v koncepci podpory „mladé vědy“ a i v letošním akademickém roce uspořádala spolu s dalšími čtyřmi pražskými vysokými školami Den vědy na pražských vysokých školách – Scientia Pragensis. Cílem tohoto unikátního projektu, který se na VŠE konal již potřetí, bylo přiblížit vědu a vědeckou činnost na pražských univerzitách široké veřejnosti. VŠE také spoluorganizovala 9. Evropské fórum vědy a techniky Praha, jehož hlavním tématem byl „Univerzitní výzkum a cesta k inovacím“.

Služby pro zájemce o studium, studenty a učitele

IC1.jpgV zimním semestru akademického roku byla dokončena výstavba nové sportovní haly na Třebešíně.  Víceúčelová hala byla slavnostně otevřena v prosinci 2009 a od té doby poskytuje vynikající zázemí pro výuku tělesné výchovy a sportovní vyžití studentů a zaměstnanců VŠE. V prostorách haly jsou umístěny tři volejbalová nebo basketbalová hřiště, hřiště na házenou, florbal, sálový fotbal a další sporty. V hale je např. i horolezecká stěna či sál se zázemím pro rehabilitační cvičení. Sportovní hala je přihlášena do soutěže Stavba roku 2010.

V prosinci 2009 bylo v Jindřichově Hradci otevřeno nové Knihovnické a informační centrum Fakulty managementu. Centrum poskytuje služby nejen studentům a zaměstnancům VŠE, ale také zájemcům z řad široké veřejnosti.

Se začátkem letního semestru bylo ve vstupní hale otevřeno nové Informační centrum. Zájemci o studium zde mohou získat kompletní informace o nabízených studijních oborech a vyzvednout si tištěné informační materiály. Infocentrum také poskytuje informace o akcích konaných na VŠE, distribuuje tištěné materiály o aktivitách jednotlivých pracovišť školy a studentských organizací na VŠE.

Na VŠE působí Středisko handicapovaných studentů (SHS). Vzdělávání handicapovaných studentů je na škole realizováno formou integrace mezi ostatní spolužáky a SHS poskytuje důležitou podporu osobám se speciálními potřebami.

Na půdě VŠE probíhají 2x ročně veletrhy pracovních příležitostí ŠANCE, služby podnikům i studentů poskytuje Rozvojové a poradenské centrum a intenzivní spolupráce s firemním sektorem i orgány veřejné správy probíhá na úrovni fakult a kateder.

Volejbal.jpgFungování a rozvoj školy je podporován moderními informačními technologiemi. Hlavními informačními systémy jsou Integrovaný studijní informační systém (ISIS), ekonomicko-správní informační systém (ESIS), informační systém CIKS a informační systém základních síťových služeb (ISSS).

Webové stránky školy jsou stále významnějším zdrojem informací. V hodnocení "Ranking Web of World Business School" se webové stránky VŠE v Praze celosvětově umístily na 7. místě a v rámci hodnocení evropských vysokých škol ekonomických získaly místo třetí. Do školního designu byla převedena většina webů, včetně jedné z klíčových aplikací – Kalendáře akcí (http://akce.vse.cz), který nabízí snadný přehled aktivit konaných na půdě VŠE.