Kurzy celoživotního vzdělávání na VŠE

1. září
2010

Vysoká škola ekonomická v Praze a její fakulty nabízejí i v nadcházejícím zimním semestru nového akademického roku 2010/2011 celou řadu kurzů celoživotního vzdělávání.

Prof. FibírováFakulta financí a účetnictví připravila pro širokou veřejnost pestrou paletu kurzů celoživotního vzdělávání. Účastníci kurzů mají možnost se jejich prostřednictvím seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými poznatky z oblasti financí, účetnictví, oceňování, popř. si doplnit své pedagogické vzdělání. Po úspěšném absolvování kurzu získávají účastníci osvědčení vydávané dle zákona o vysokých školách. Aktuálně se jedná o kurzy Peněžní ekonomie a bankovnictví, Mezinárodně uznávané účetní standardy, Finanční účetnictví pro pokročilé, Využití účetních informací v řízení podniku, Doplňující pedagogické studium, Písemná a elektronická komunikace pro střední a vyšší odborné školy ekonomického zaměření, Oceňování nemovitostí či Oceňování podniku. Více informací je k dispozici na adrese http://f1.vse.cz/kurzy-pro-verejnost/celozivotni-vzdelavani/.

Fakulta mezinárodních vztahů ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vytvořila pod názvem Manažer obchodu ucelený tříletý program celoživotního vzdělávání vhodný pro zvyšování kvalifikace managementu obchodních společností. V současné době již 20 studentů absolvovalo první ročník a program byl předložen k akreditaci jako bakalářský studijní program. Od podzimu roku 2010 budou zahájeny 1. a 2. ročník. Zájemci mohou také absolvovat jen jednotlivé kurzy. Bližší informace jsou dostupné na http://fmv.vse.cz/celozivotni-vzdelavani/manazer-obchodu/.

Fakulta podnikohospodářská nabízí prostřednictvím International School of Business and Management (ISBM) dvou a půl leté studium Master’s in Business Administration (MBA). Titul MBA je v současné době kvalifikačním standardem špičkových manažerů. Studium klade velký důraz na propojení teorie s praxí, součástí studia je také řešení konkrétních problémů z prostředí firmy manažera. Absolventi získají ucelený strategický pohled na řízení společnosti. Studium MBA významně zvyšuje hodnotu na trhu práce, významné společnosti se již dnes cíleně zaměřují na nábor MBA manažerů. Pro studium v akademickém roce 2010/2011 je možné se přihlašovat do 18. října 2010. Dále ISBM nabízí jednotlivé kurzy, např. Psychologie a sociologie pro manažery/personalisty, Obchodní politika a strategie, Vedení a podnikání, Tvořivost a inovace, Personální management či Koučování. Více informací je k dispozici na http://isbm.vse.cz/.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci nabízí prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání (CCV) kurzy v oblasti managementu, ekonomie, účetnictví, financí, daní, výpočetní techniky, jazyků, psychologie práce včetně kurzů „na míru“ pro podnikové týmy a kurzů rekvalifikačních. Projekt CCV vychází z podkladů provedené regionální analýzy možností celoživotního vzdělávání v jihočeském regionu a navazuje na zkušenosti získané pořádáním kurzů FM pro veřejnost. FM prostřednictvím CCV nabízí v rámci celoživotního vzdělávání i možnost placeného mimořádného studia oboru Management. Program je určen zájemcům o bakalářské nebo navazující inženýrské studium a těm, kteří si chtějí doplnit ekonomické vzdělání. Pečlivě sestavený studijní plán činí mimořádné studium redukovaným prvním (čtvrtým) ročníkem absolvovaným za úhradu. V rámci programu vždy probíhá i příprava k přijímacím zkouškám. Více informací najdete zde http://www.fm.vse.cz/verejnost/centrum-celozivotniho-vzdelavani/.

Univerzita třetího věku (U3V) se specializuje na vzdělávání seniorů. Výuka probíhá ve dvou semestrech a trvá 13 týdnů. Noví zájemci se mohou registrovat před začátkem každého semestru formou přihlášky ve studijním informačním systému (ISIS). Přihlášku je možné vyřídit také telefonicky či osobně v úředních hodinách. Katalog předmětů je bohatý a vychází z nabídky všech fakult VŠE. Více informací je k dispozici na http://u3v.vse.cz/.

Na VŠE působí i specializované celoškolské instituty. Institut oceňování majetku přijímá přihlášky do kurzů Oceňování nemovitostí a Oceňování podniku. Institut krizového managementu aktuálně nabízí např. kurzy Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy a Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení. Francouzsko-český institut řízení , který právě slaví 20. výročí založení, se specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů. Přihlášky do dalšího ročníku kurzu MBA-MAE, který začíná na jaře, se přijímají průběžně. V současné době nabízí IFTG kurzy francouzštiny pro podniky a instituce veřejné správy.