Erste Group Danubia Summer University 2010

13. září
2010

Danubia je letní univerzita pořádaná Vídeňskou ekonomickou univerzitou (WU). Celá akce není spojena s hlavním sponzorem Erste Group jen názvem, ale také prostřednictvím zemí, které jsou do programu zapojeny a ve kterých se celý měsíční maratón odehrává – Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina. Z těchto zemí se každoročně vybírá pět, jejichž metropole studenti daného ročníku navštíví. Letos Danubia procestovala popořadě Bukurešť, Bělehrad, Záhřeb, Bratislavu a Vídeň.

Zájemci o účast procházejí na svých domácích univerzitách výběrovým řízením. Celkem je vybráno 56 studentů (7 studentů z každé země) do dvou výukových modulů – Financial Services a Human Resources. Volba modulu by měla korespondovat s dosavadním studiem nebo zaměřením. Náklady na pobyt jsou hrazeny z větší části hlavním sponzorem Erste Group, menší část je na účastnících samotných popř. partnerských univerzitách. Více podrobností o studiu a naleznete na stránkách OZS zde.

Hlavní program letní univerzity tvoří výukové bloky, které jsou v každé zemi tři (s výjimkou Záhřebu, kde studenti absolvovali 4 bloky). Jejich průběh je velmi odlišný – buď jsou organizovány tradiční formou přednášek, nebo řešením případové studie, týmové hry, popř. přípravou prezentací. Další část akademického programu tvoří návštěvy místních poboček Erste Group, kde studenti absolvují prezentace a diskuse s odborníky z praxe a mají možnost kromě teorie proniknout i do praktického života v bankovním sektoru. Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, po jejímž absolvování každý student obdrží certifikát o účasti.

img2.jpgPro všech 56 účastníků jsou pod taktovkou studentů hostitelské země organizovány různé volnočasové aktivity, které zahrnují např. prohlídku města, návštěvy historicky významných míst i budov, výletní plavby po Dunaji, orientační hry, ochutnávky tradičních místních nápojů a pokrmů. Kulturně-sociální program není povinný, ale neodmyslitelně k celé akci patří.

Letní univerzita Danubia se pro letošní tým z VŠE stala nejen možností, jak si prohloubit odborné znalosti a zlepšit komunikační schopnosti v cizích jazycích, ale také příležitostí, jak poznat jiné kultury a navázat cenné kontakty napříč celým regionem CEE. Každý z účastníků bude jistě ještě dlouho vzpomínat na měsíc nezapomenutelných zážitků z Danubie, korunovaných závěrečným ceremoniálem pořádaným v hlavním sídle Erste Bank ve Vídni. Studium letní univerzity Danubia proto nelze než doporučit jako alternativní možnost, jak aktivně strávit měsíc letních prázdnin.