2. místo v Evropě a 6. na světě pro web VŠE

26. září
2010

Webové stránky VŠE byly v "Ranking Web of World Business School" vyhodnoceny jako jedny z nejlepších na světě. VŠE se umístila jen 4 místa za Harvardem a těsně za dánskou CBS.

Kvantitativní hodnocení webových stránek univerzit a vysokých škol provádí španělský výzkumný ústav Cybermetrics Lab, součást Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sdružujícího celkem přes 120 výzkumných center a institutů ve Španělsku. Cílem projektu Webometrics je podpořit snahu o dobrou nalezitelnost repozitářů a webových stránek sledovaných univerzit a vysokých škol. Hodnocení je prováděno dvakrát ročně a zahrnuje celkem přes 1500 vysokých ekonomických škol (business school).

V celosvětovém hodnocení business škol se na prvních deseti místech umístily tyto školy (ve sloupcích je uvedeno i pořadí školy v jednotlivých kritériích):

      POSITION
WORLD RANK BUSINESS SCHOOL COUNTRY  SIZE  VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
           

Evropský žebříček je zveřejněn zde.

Hodnocení stránek se netýká pouze hlavních www stránek školy (www.vse.cz), ale všech stránek v doméně vse.cz, která zahrnuje i všechny www stránky fakult a kateder, ale i např. katalog předmětů ve studijním systému ISIS.

Úspěch Vysoké školy ekonomické lze přičíst především nasazení redakčního systému WordPress na všechny weby fakult a téměř všechny weby kateder Vysoké školy ekonomické. Díky tomuto systému a převedení stránek do školní grafiky byla další velká část www stránek kateder a fakult kompletně přepracována a obohacena o další informace. Významným faktorem je také jednoduchost ovládání redakčního systému, Stránky kateder jsou provázány se stránkami školy a fakult, odkud automaticky přebírají důležité termíny a zprávy, a se studijním systémem ISIS, odkud se na stránkách zobrazují např. informace o vyučujících, předmětech a konzultačních hodinách. Stránky jsou i díky tomu udržovány stále aktuální.

Hlavním kritériem pro hodnocení stránek je celkové množství unikátních externích odkazů do domény vse.cz. Toto kritérium bylo oproti loňskému roku posíleno a nyní tvoří 50 % celkového hodnocení. Dalšími kritérii jsou velikost webu (měřeno počtem stránek indexovaných ve čtyřech největších světových vyhledávačích – váha 40 %), počet dostupných PDF souborů v doméně – váha 5 % (zde výrazně pomáhá jak publikování plných textů vědeckých časopisů vydávaných Vysokou školou ekonomickou – Prague Economic Papers, Politická ekonomie, Acta Oeconomica Pragensia), tak např. digitalizace vzácných tisků (tzv. Zlatý fond českého ekonomického myšlení) a počet článků zveřejněných od roku 2001 a dostupných prostřednictvím Google Scholar – váha 5 %.

Webové stránky jsou provozovány týmem složeným z webmasterů, kteří působí v rámci CIKS (Centrum informačních a knihovnických služeb), a pracovníků oddělení PR.