Zahraniční studenti na VŠE

2. října
2010

Každoročně roste počet cizinců, kteří se rozhodli studovat na VŠE v Praze. V zimní semestru 2010/2011 se jedná o studenty z 52 zemí světa.

Internacionalizace je dlouhodobou strategickou prioritou VŠE v Praze. Cizinci mohou na Vysoké škole ekonomické studovat buď v českém jazyce anebo v cizojazyčných studijních programech.

V roce 2009 studovalo ve studijních programech v českém jazyce na šesti fakultách v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech více než 3 000 zahraničních studentů. Podíl zahraničních studentů na celkovém počtu studentů představuje 16 %. Nejčastěji jsou zastoupeni občané Slovenské republiky, Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Vietnamu. Nejvíce cizinců studuje na Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a Fakultě financí a účetnictví.

Cizinci, kteří studují v angličtině, přijíždějí na VŠE buď v rámci semestrálních výměnných pobytů, šesti navazujících magisterských studijních programů či studují v placeném studijním programu pro tzv. free movers. Přijímání zahraničních studentů je nezbytnou podmínkou pro vysílání stále většího počtu studentů VŠE.

Výměnný program je založen na principu reciprocity. Zahraniční studenti mají, stejně jako čeští studenti, povinnost absolvovat výuku v rozsahu 30 ECTS, která jim je po návratu uznána jako řádné splnění studijních povinností. Díky velkému úsilí všech fakult si výměnní studenti mohou vybírat z široké nabídky odborných předmětů. V zimním semestru přijala škola celkem 191 výměnných studentů.

V navazujících magisterských programech studuje v angličtině 97 zahraničních studentů. Nejvíce v celoškolském programu International Business – Central European Business Realties (65) a v programu International Management CEMS MIM (15). Další cizinci studují obory Finance and Accounting for Common Europe, International and Diplomatic Studies a Economic and Regional Studies of Latin America. Specifikem oboru Economics of International Trade and European Integration je postupné studium ve třech zemích; na VŠE budou studovat zahraniční posluchači tohoto program v letním semestru.

V programu pro free movers (studenti, kteří realizují individuální mobility) – Central and East European Studies Program je v zimním semestru 29 studentů např. z USA, Francie a Kanady.

Tabulka: Počet zahraniční studentů studujících v anglickém jazyce – vybrané země

Pořadí Země Počet studentů na VŠE
1. Německo 46
2. USA 36
3. Francie 23
4. Ruská federace 20
5. Kanada 14
6. Itálie 13
7. Rakousko 7