Univerzita třetího věku nabízí vzdělání seniorům

12. října
2010

Na Univerzitě třetího věku VŠE v Praze studuje přes 500 seniorů. Čerpají z nabídky 37 předmětů, individuálně využívají počítačovou učebnu, sledují záznamy výuky U3V na webu.

Univerzita třetího věku na Vysoké škole ekonomické v Praze nabízí již od roku 1989 za symbolické poplatky studium zájemcům v důchodovém věku a invalidním důchodcům. Výuka probíhá ročně ve dvou semestrech po 13 týdnech.

Například v zimním semestru 2010/11 se na U3V učí 37 předmětů. Mezi nejnavštěvovanější patří Mezinárodní politika a diplomacie, Dějiny umění a Základy práce na počítači. Z nových předmětů si našly své posluchače Politický marketing, Ochrana spotřebitelů, Psychologie lidské komunikace.

Zájemci o studium registrují svůj zájem již od června do srpna či od ledna do začátku února. Mohou k tomu využít web – Integrovaný studijní informační systém ISIS, kontaktovat sekretariát U3V telefonicky či osobně. Podmínkou účasti je alespoň maturita. Uchazeči neskládají přijímací zkoušky.

Před začátkem semestru se koná informační schůzka, kde se studenti seznámí se školou, se studijním informačním systémem, s harmonogramem výuky.

Informatická výuka probíhá na specializované učebně vybavené počítači a interaktivní tabulí. Přístup do učebny je studentům umožněn i mimo výuku. Studenti se v záznamech výuky zveřejněných na webu mohou vracet k výuce vybraných předmětů. Mohou tak dohnat zameškané hodiny nebo dokonce absolvovat předmět, do nějž nebyli zapsáni.

Počet zájemců je totiž velký a stává se, že někteří zájemci o studium nejsou uspokojeni. V zimním semestru 2010/11 na Univerzitě studuje 400 studentů. Úspěšní absolventi získávají osvědčení za jednotlivé předměty a nejlepším předává souhrnné roční osvědčení rektor školy na slavnosti podobné promocím.

Poslání Univerzity třetího věku hezky vyjádřil jeden z jejich dlouholetých studentů pan Ing. Jiří Zadražil: "Univerzita nám umožňuje lépe pochopit svět, ve kterém žijeme a který je stále méně náš."

Příspěvek o U3V VŠE v Praze odvysílala začátkem října Česká televize v pořadu Barvy života.

Autor: doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. – akademický ředitel Univerzity třetího věku

Kontakt a informace:
http://u3v.vse.cz
u3v@vse.cz
tel. 224 095 632