Fakulta podnikohospodářská uspěla ve třetí výzvě OPPA

16. října
2010

Ve třetí výzvě Operační programu Praha Adaptabilita schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy podporu 6 novým projektům Fakulty podnikohospodářské.

Ve třetí výzvě programu OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) bylo v rámci 3. prioritní osy zaměřené na vzdělávání na VŠ a VOŠ předloženo 114 záměrů, z toho financováno bylo 42 projektů.

Při tvorbě záměrů byla využita expertíza interních zaměstnanců zejména katedry managementu, kteří jsou zkušenými hodnotiteli projektových záměrů, manažery projektů v akademické i komerční sféře, držiteli profesních certifikací, vyučujícími tematiky strukturálních fondů a projektového řízení.

Většina projektů bude realizována od roku 2011 (některé již od konce roku 2010) a přinesou změny výuky v několika oblastech.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33342 „Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky“ se ve spolupráci s agenturou CzechTrade zaměřuje na cílené studentské stáže v podnicích, tvorbu prakticky zaměřených předmětů a zapojení do mezinárodních sítí škol.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33343 „Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze“ vzdělává vyučující a následně studenty v moderních oblastech jakosti a organizace výroby a služeb včetně kvalifikovaných praxí v této oblasti.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33344 „Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!“ internacionalizuje předměty fakulty, zvyšuje možnosti zahraničních výjezdů studentů i vyučujících.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33346 „Inovace výuky managementu: vstříc změnám“ inovuje profilové předměty fakulty na bakalářském i magisterském stupni směrem k novým trendům ve výuce managementu.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33330 „Student podnikatel – Program inovace kurzů zaměřených na trénink podnikatelské činnosti a zvýšení předpokladů k úspěšnému podnikání u studentů VŠE v Praze“ se zaměřuje na rozvoj podnikatelského myšlení studentů a zprostředkování znalostí a praktických zkušenosti z oblasti podnikání.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33341 „Nové předměty pro lepší uplatnění studentů VŠE na trhu práce“ se věnuje systematičtější přípravě v oblasti profesního rozvoje studentů, včasné specializace a na získání znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšné hledání zaměstnání.

Nové projekty využijí zkušeností aktuálně realizovaných projektů Fakulty podnikohospodářské:

Projekt CZ.2.17/3.1.00/30233 „Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT“ realizovaný od ledna 2009 přinesl členství v programu Microsoft IT Academy, možnost získání odborných certifikací firem Microsoft, Adobe a dalších, nové předměty v oblasti manažerské informatiky.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/32608 „Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace“ realizovaný od března 2010 inovuje výuku projektového řízení ve stávajících předmětech a nových předmětech celé vedlejší specializace včetně předmětů v angličtině. Již proběhlo několik školení vyučujících, dílčí inovace předmětů i vytvoření nového předmětu v angličtině pro program International Management.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/32610 „Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze“ se pak zaměřuje na vytvoření systému vzdělávání v oblasti vědecké práce s důrazem na kvalitní vědecké výstupy.

Bližší informace o realizovaných záměrech je možné najít na stránkách http://km.fph.vse.cz/, dále na interních nástěnkách. Zájem o spolupráci ze stran vyučujících, studentů i externích odborníků je vždy vítán.