Kulturní a společenská setkání na VŠE

19. října
2010

VŠE v Praze nabízí v zimním semestru studentům, absolventům i zaměstnancům řadu možností pro společenská setkání i kulturní vyžití.

Vysoká škola by měla být nejen centrem vzdělanosti, ale i centrem společenským. Cílem VŠE je vytvářet pro své studenty, absolventy i zaměstnance pozitivní prostředí, které jim umožní setkávat se nejen během výuky, ale i v rámci volnočasových aktivit. V zimním semestru akademického roku 2010/2011 k tomu bude řada příležitostí.

densvse_koncert.jpgNejvýznamnějším společenským setkáním s absolventy je tradiční Den s VŠE (http://www.densvse.cz/2010/index.php), který se bude konat v sobotu 20. listopadu 2010. Absolventi budou mít možnost navštívit odborný program svých mateřských fakult a připraven je i bohatý kulturní program, například vystoupení skupiny Chinaski či Ivana Mládka. Dobrou tradicí je i setkání se seniory – bývalými zaměstnanci VŠE, které se uskuteční 13. prosince 2010 od 15,00 v prostorách menzy.

V zimním semestru jsou plánovány dva plesy. První, který organizuje Národohospodářská fakulta, se bude konat 21. října v Národním domě na Vinohradech. Dále se obnovuje tradice kdysi velmi oblíbeného celoškolského „Plesu VŠE“, který se bude konat 1. prosince 2010 – rovněž v Národním domě na Vinohradech.

havelka.jpgKoncerty v podání Komorního orchestru Vysoké školy ekonomické (http://www.orchestrvse.cz/), který má několik desítek členů a zkouší pravidelně každou středu v předsálí Vencovského auly, jsou plánovány na 17. listopadu, 20. listopadu v rámci Dne s VŠE a orchestr chystá i tři vystoupení s Českou mší vánoční v prosinci. V předvánočním čase vystupuje i pěvecký sbor Musica Oeconomica Pragensis (http://www.sbormop.cz/public) a folklorní soubor Gaudeamus (http://gaudeamus-folklor.cz/), který vystoupí v sobotu 11. prosince v divadle U Hasičů. Oblíbeným místem pro pořádání koncertů je Vencovského aula. Například 10. listopadu zde vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers (http://www.vse.cz/zprava/11714). Filmová představení pořádá každé úterý v Likešově aule Filmový klub VŠE (http://www.filmacek.net/).gaudeamus.jpg

Na podzim se na VŠE tradičně uskuteční také dvě významné společenské události, spojené s odbornými aktivitami v oblasti vědy. V neděli 14. listopadu 2010 se již potřetí za přítomnosti televizních kamer uskuteční v atriu Rajské budovy VŠE předání cen Česká hlava nejlepším vědcům naší republiky. A o dva týdny později, 26. listopadu, proběhne na VŠE ve spolupráci pěti největších pražských univerzit (UK, ČVUT, VŠCHT, ČZÚ a VŠE) Den vědy na pražských vysokých školách – Scientia Pragensis (www.sciprag.cz), akce s bohatým programem, určená nejen posluchačům zmíněných univerzit, ale také studentům a učitelům středních škol.

V prostorách atria Rajské budovy se často konají výstavy a prezentace. V týdnu od 1. do 5. listopadu to bude výstava nejlepších fotografií ze zahraničních studijních pobytů a zahraničních stáží, kterou pořádají Oddělení zahraničních styků a studentská organizace AIESEC. Výsledky budou vyhlášeny ve středu 3. listopadu v 17,00. Součástí výše uvedeného Dne vědy na pražských vysokých školách budou i stánky v atriu Rajské budovy, kde se studenti budou moci netradiční formou seznámit s vědeckými aktivitami pražských vysokých škol. Na 29. listopadu je plánována vernisáž výstavy moderního sochařství, kterou VŠE uspořádá ve spolupráci s galerií ARTPRO.