Slavnostní setkání mladých vědců s vedením VŠE – ESOP 2010

8. listopadu
2010

ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je tradiční soutěž vyhlašovaná Vysokou školou ekonomickou v Praze na podporu tvůrčí vědecké aktivity studentů školy. Vynikající práce, které vznikají během výuky, jsou hodnoceny ve třech kategoriích – seminární, bakalářské a diplomové. Jejich výběr provádí fakulta.

Slavnostní vyhlášení nejlepších diplomových prací probíhá současně s předáním diplomů při promocích. Seminární a bakalářské práce jsou každoročně oceněny při tradičním společenském setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze.

V letošním roce proběhlo slavnostní setkání ve čtvrtek 11. listopadu 2010 od 16:00 hodin v předsálí Vencovského auly na VŠE. Akci zahájil rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

  V úvodu akce byly také předány diplomy za soutěž „Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia“ a byly oceněny články v soutěži „PAPER ‘10 o nejlepší odborný článek mladého českého ekonoma napsaný v anglickém jazyce“. Soutěž PAPER’10 je sponzorována Českou spořitelnou, a.s. Přítomní studenti obdrželi speciální vydání vědeckého sborníku nakladatelství Oeconomica, ve kterém jsou všechny vybrané seminární práce publikovány.

Slavnostní setkání je příležitostí pro mladé nadějné vědce setkat se s odborníky na půdě VŠE.

Více informací je možné získat na webových stránkách:

http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=4047

http://www.vse.cz/veda/2010_prestizni_publikace_doktorandi.php

http://www.vse.cz/veda/paper10.php 

IMG_5400.jpg IMG_5356.jpg