Nadace Penta již počtvrté ocenila talentované studenty

21. května
2007

Nejlepší studenti Vysoké školy ekonomické v Praze se na přelomu března a dubna ucházeli o „Cenu Penty za vynikající studijní výsledky„.Tři vynikající studenti nakonec získali od Nadace Penta, která soutěž letos již počtvrté vyhlásila, odměnu ve výši 50 000 Kč.

Cena Penty za vynikající studijní výsledky je určena těm studentům, kteří prokážou výborný průměrný prospěch, perfektní znalost angličtiny nebo dalšího světového jazyka a splní jednu z podmínek, kterými jsou aktivní publikační či vědecká činnost, úspěch v mezinárodní soutěži v rámci svého oboru, absolvován studijního pobytu v zahraničí či nadprůměrné výsledky ve sportu.

Výběrová komise složená ze zástupců školy a Nadace Penta vybírala ve IV. ročníku ze 49 přihlášených. Vzhledem k velkému počtu adeptů proběhlo první výběrová kolo, v němž komise hodnotila především prospěch a naplnění volitelných podmínek. Větší bodovou váhu měla publikační nebo vědecká činnost před studijním pobytem v zahraničí, který je v současnosti prakticky běžný. Z tohoto kola vzešlo 19 studentů s největším bodovým ziskem. Ti absolvovali prezentaci před komisí, aby představili sebe, svou dosavadní práci a budoucí plány.

Komise nakonec ocenila tyto tři studenty:

  • David Barták
  • Jan Chrenko
  • Ondřej Horák

„Cena Penty za vynikající studijní výsledky“ je udělována od roku 2004 nejlepším studentům Vysoké školy ekonomické v Praze a studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Do dalšího ročníku ve školním roce 2007/2008 se budou moci studenti hlásit v únoru a březnu 2008. Bližší informace budou včas zveřejněny na stránkách nadace www.nadacepenta.cz.

Text připravila: Nadace Penta