23. 11. 2010: Noví docenti na VŠE

3. prosince
2010

Na zasedání Vědecké rady VŠE dne 23. listopadu 2010 předal rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. dva docentské jmenovací dekrety.

S účinností od 1. července 2010 jmenoval docentem pro obor Hospodářská politika Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. z Národohospodářské fakulty VŠE.

Ing. Miroslav Ševčík, CSc. obhájil 28. dubna 2010 habilitační práci na téma „Transformační proces v ČSFR (ČR) a jeho náklady“.

S účinností od 1. prosince 2010 jmenoval docentem pro obor Obchodní právo JUDr. Bohumila Havla, Ph.D. z Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. obhájil 27. října 2010 habilitační práci na téma „Kapitoly z obchodních korporací a jejich správy“.

Sevcik.JPG Havel.JPG