Nové vedení Buddy Systemu od 1. 1. 2011

12. prosince
2010

Členové občanského sdružení ESN VŠE Praha – Buddy System se sešli ve středu 24.11.2010 na každoroční valné hromadě. Hlavním bodem byla volba nového vedení, ve kterém obsadili posty Lucie Klicperová, Tomáš Kořínek a Pavlína Kašparová.

Buddy System bude příští rok na postu presidenta reprezentovat Lucie Klicperová z Fakulty podnikohospodářské. Jak sama říká, v oblasti organizace, reprezentace a vedení je před ní vysoce nastavená laťka od její předchůdkyně, Lucie Kalinové. Ve funkci vicepresidenta střídá Michaelu Zimolovou student Fakulty informatiky a statistiky Tomáš Kořínek. Třetí členkou vedení je Pavlína Kašparová z Fakulty financí a účetnictví, která ve funkci pokladníka nahrazuje Lenku Račanskou.

Mezi další body valné hromady patřila úprava stanov sdružení, kde se kromě formálních změn projednaly také nové postupy týkající se členství v organizaci. Čestnými členy byli zvoleni celkem čtyři bývalí aktivní členové organizace. Řady čestných členů se tedy letos rozšiřují o Markétu Ťokovou, Martinu Chládovou, Martinu Slezákovou a Tomáše Borta. Jedná se o někdejší vedoucí procesů organizace, presidenty a vicepresidenty. Všichni se zasloužili o mnoho přínosných změn, které ovlivňují podobu organizace i v současnosti. Markéta Ťoková je navíc první Češkou, která se stala prezidentkou ESN (Erasmus Student Network) International.

Nové vedení si dalo za cíl především zefektivnit práci organizace jako takové a pokračovat v rozvoji stávajících aktivit na ještě vyšší úrovni. Před novým vedením tedy stojí další rok existence organizace, ve kterém se bude snažit nadále zlepšovat všechny stránky činnosti organizace, a také spolupráci a zkušenosti svých členů. O tom, jak se jim daří, se můžete průběžně informovat na internetových stránkách organizace http://buddy.vse.cz.

Více informací:
Patrik Polonec
Head of Public Relations
ESN VŠE Praha – Buddy System, o.s.
email: patrik.polonec@buddysystem.cz

logo_bs_2.jpg