Mezinárodní konference Věda a budoucnost Evropy

22. května
2007

Ve čtvrtek 17. května 2007 se v prostorách VŠE konala v pořadí již 6. mezinárodní konference Věda a budoucnost Evropy. Pořadatelem tohoto významného mezinárodního setkání byl projekt Česká hlava a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Dopolední jednání konference v aule Rajské budovy zahájila a vedla prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., předsedkyně Klubu českých hlav. Účastníky konference uvítal rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

S prvním příspěvkem Věda a budoucnost Evropy – od diskuse k účinné politice vystoupil předseda vlády ČR pan Mirek Topolánek. Dalšími přednášejícími byli Stephen Gomersall – výkonný ředitel pro Evropu Hitachi Europe Ltd., prof. Jan Z. Kubes – ředitel MBA Consulting Projects z Lausanne, paní prof. Sigrid Peyerimhoff – ředitelka Institutu pro fyzikální a teoretickou chemii z Bonnu a prof. Ing. František Schlosser, CSc. z Ministerstva školství SR.

Skutečným zážitkem bylo pro všechny zúčastněné vystoupení prof. Sira Harolda W. Kroto, nositele Nobelovy ceny za chemii (cenu získal v roce 1996 za objev tzv. fullerenů – třetí čisté formy uhlíku).

Odpolední program konference byl věnován diskusím kolem kulatého stolu. VŠE byla organizátorem kulatého stolu na téma Výzkum na vysokých školách a spolupráce s praxí. Hlavními diskutujícími velmi konstruktivního a příjemného odpoledne byli – prof. Sir Harold W. Kroto, nositel Nobelovy ceny za chemii, prof. Sigrid Peyerimhoff (Institut pro fyzikální a teoretickou chemii, Bonn), prof. Michael Dowling (Universität Regensburg), prof. Alain Roger (Université Jean Moulin, Lyon), prof. Jiří Kittler (University of Surrey), prof. Rudolf Haňka (University of Cambridge), Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. (prorektor ČVUT), prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. (ČVUT). Moderátorem diskuse byl prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc., děkan Fakulty managementu VŠE.

Konference se zúčastnilo více než 300 odborníků z oblasti vysokého školství, Akademie věd, MŠMT a z podnikové praxe.

Další informace zde.


Autor:
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum
Kontakt a informace:
lasova@vse.cz

Fotogalerie


Příjezd předsedy vlády M. Topolánka

Přijetí u rektora VŠE (prof. Syková, prof. Hindls, Dr. Kopicová, prof. Schlosser)

Uvítací projev rektora VŠE prof. Richarda Hindlse

Projev předsedy vlády ČR Mirka Topolánka

Plná Rajská aula

Stephen Gomersall – výkonný ředitel pro Evropu Hitachi Europe Ltd.

Prof. Jan Z. Kubes – ředitel MBA Consulting Projects, Lausanne

Prof. Sir Harold W. Kroto, nositel Nobelovy ceny za chemii

Prof. Sigrid Peyerimhoff – ředitelka Institutu pro fyzikální a teoretickou chemii, Bonn

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček v diskusi s prof. Hronovou a prof. Pudilem)

Martin Jahn (personální ředitel Škoda Auto) v diskusi s účastníky konference

Kulatý stůl VŠE – hlavní diskutující

Kulatý stůl VŠE – prof. Sir Harold W. Kroto

Účastníci kulatého stolu VŠE

Konference končí