Bakalářské studium – Fakulta financí a účetnictví

27. prosince
2010

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2011/2012 možnost studia 23 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Fakulta financí a účetnictví patří k prestižním ekonomickým fakultám v ČR. Svědčí o tom mimo jiné i umístění v žebříčku sestavovaném Hospodářskými novinami a iHNed.cz. Vysokého uznání se fakultě dostalo i na mezinárodním poli, když získala akreditaci na vybrané vyučované předměty v rámci kvalifikace ACCA. ACCA – Asociace certifikovaných acca.jpgúčetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii – je mezinárodně uznávaná profesní organizace představující základ globální kvalifikace účetních. Pro absolventy fakulty, kteří během studia úspěšně absolvují předměty s akreditací ACCA, to znamená, že mohou požádat o jejich uznání i v rámci kvalifikace ACCA.

Fakulta financí a účetnictví otevírá obory, ve kterých se zaměřuje na problematiku finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové teorie a politiky, daní, veřejných financí, ale i finančního účetnictví a výkaznictví, manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů, v rámci speciálního oboru připravuje i budoucí učitele ekonomických předmětů na obchodních akademiích. Skladba předmětů v oborech je koncipována tak, aby absolvent získal potřebné praktické znalosti pro budoucí zaměstnání, ale zároveň mu poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Pro absolventy existují velké možnosti nalézt zajímavé zaměstnání, které velmi těsně navazuje na studovaný obor, počet absolventů fakulty, kteří marně hledají zaměstnání, patří dlouhodobě k nejnižším mezi vysokými školami u nás. Absolventi nacházejí uplatnění především v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, institucích soustavy veřejných financí, rovněž v auditorských společnostech a finančních, účetních a kontrolních útvarech firem.

Den otevřených dveří se koná v pátek 7. ledna 2011 (v 9:00 hodin a v 11:00 hodin, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Vencovského aula).

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2011/2012

Fakulta otevírá v rámci studijního programu Finance a účetnictví 5 bakalářských oborů, všechny obory jsou pouze v prezenční formě studia se standardní délkou tří let.

Název oboru Předpokládaný počet přijímaných studentů Počet bodů potřebných pro přijetí v minulém akademickém roce
Finance  250  150
Účetnictví a finanční řízení podniku  250  142
Zdanění a daňová politika  150  120
Bankovnictví a pojišťovnictví  150  146
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání  75  100

Přijímací zkoušky

f1-dalsi.jpgNa Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostatnou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku s možností uvedení tří studijních oborů. Termín kompletního vložení přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení je nejpozději do 28. února 2011. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese prihlasky.vse.cz. Podrobné informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví i o obsahu jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky jsou shodné pro všechny bakalářské obory Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:

  • písemný test z matematiky v trvání 75 minut s max. počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z anglického jazyka v trvání 45 minut s max. počtem dosažených bodů 100.

Na webových stránkách fakulty najdou uchazeči vzory testů, mohou si vyzkoušet i cvičný on-line test, jsou zde i informace o přípravných kurzech k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu z matematiky a angličtiny.