Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

19. ledna
2011

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2011/2012 možnost studia 23 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Fakulta podnikohospodářská nabízí dva obory bakalářského studia:

  • Podniková ekonomika a management,
  • Arts Management.

Oba dva obory vychovávají odborníky na řízení podniku s tím, že obor Arts Management se úžeji profiluje na řízení kulturních institucí.

Absolventi obou oborů naleznou široké uplatnění v podnicích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech podnikání. Studiem oboru získají studenti znalosti a dovednosti nezbytné pro kvalitní zvládání ekonomických a manažerských funkcí na nižších či středních úrovních řízení.

img_9621.jpgSvé znalosti si mohou absolventi obou oborů prohloubit v rámci navazujícího magisterského studia. Magisterský studijní program Fakulty podnikohospodářské obsadil v ratingu Financial Times v roce 2010 padesáté osmé místo, což je nejlepší umístění studijního programu z českých vysokých škol ekonomického zaměření.

Přihlášky se přijímají od 10. ledna do 13. března 2011. Na každý z oborů Fakulty podnikohospodářské je nutné z důvodu odlišného přijímacího řízení podat samostatnou přihlášku.

Termín přijímací zkoušky pro oba obory je     21., 22., 23. a 25. června 2011.

img_9617.jpgPředpokládaný počet přijatých uchazečů je 600 do oboru Podniková ekonomika a management a 100 do oboru Arts Management. Standardní doba studia jsou tři roky.

Další informace o přijímacím řízení: http://fph.vse.cz/bakalarske/prijimaci-rizeni/