Čestný doktorát prof. Dr. Berndu Hallierovi

2. února
2011

Rektor Vysoké školy ekonomické udělil na návrh Fakulty mezinárodních vztahů 31. ledna 2011 čestný doktorát prof. Dr. Berndu Hallierovi, výkonnému řediteli EuroHandelsInstitutu v Kolíně nad Rýnem.

VŠE ocenila v osobě profesora Halliera mimořádnou osobnost sféry obchodu, člověka, jehož profesní kariéra je celoživotně spojena s aplikovaným výzkumem propojeným s rozvojem podnikání v retailingu. EuroHandelsInstitut pod vedením Bernda Halliera významně přispěl k evropskému rozvoji maloobchodního podnikání. K jeho nejvýznamnějším počinům patří EuroShop, dnes největší světový veletrh zaměřený na obchodní techniku a technologii a jeho pozdější odnož EuroCIS, veletrh informačních systémů a technologií pro obchod.

Již v roce 1994 vytvořil EHI pro SRN systém monitorování původu dobytka a hovězího masa, který se stal základem pozdější evropské normy vytvořené až v roce 2002. Myšlenku označování a vysledovatelnosti původu potravin (traceability) doceňujeme až dnes, kdy nabývá bezpečnost potravin v kontextu evropského vnitřního trhu a rostoucího celosvětového pohybu zboží extrémního významu. Myšlenku vysledovatelnosti původu potravin uvedl EHI do života i v oblasti ovoce a zeleniny. Již od 90. let funguje a je postupně zdokonalován benchmarkový systém "Good agricultural practice for fruit and vegetables" známý pod zkratkou EUREPGAP, který je dnes používán v sedmdesáti zemích světa.

V roce 2005 zakládá Bernd Hallier mezinárodní vědecko-výzkumnou a vzdělávací síť European Retail Academy, jejímž zakládajícím členem je prostřednictvím Fakulty mezinárodních vztahů i VŠE v Praze. Tato síť podporuje Boloňský proces a specializované vzdělávání v oblasti retailingu, usiluje o vytvoření evropských standardů v profesním vzdělávání. V současné době má European Retail Academy 170 členů z 54 zemí světa, jde tedy o ojedinělou platformu např. pro komparativní analýzy v oblasti účinné regulace a vytváření efektivního institucionálního rámce pro podnikání v maloobchodě.

Odborná veřejnost oceňuje na Berndu Hallierovi schopnost propojovat podnikatelské kruhy a jejich sdružení s vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi s cílem vést konstruktivní dialog. Profesor Hallier byl v roce 1994 i při založení tradice Konference o rozvoji obchodu – Retail Summitu, která se postupně stala největší středoevropskou konferencí o obchodě, místem, kde se dnes setkávají představitelé vlády, podnikatelů, vědecko-výzkumné a dalšími nezávislé instituce. Profesor Hallier byl mnohokrát klíčovým řečníkem této konference a bude vystupovat i na jejím 17. ročníku, který spolupořádá Vysoká škola ekonomická, Svaz obchodu a cestovního ruchu a společnost Blue Events 1. a 2. února v Praze.

Na videoserveru VŠE je k dispozici krátký sestřih ze slavnostního udělení čestného doktorátu (pro pomalejší připojení zde).