AIESEC nabízí studentům osobní i profesní rozvoj v mezinárodním prostředí

10. února
2011

AIESEC je mezinárodní studentská nezisková organizace, která podporuje rozvoj mladých lidí, umožňuje jim objevit sama sebe a najít to, čemu se v budoucnu chtějí věnovat. Členem AIESEC Praha se mohou stát studenti i na začátku letního semestru 2010/2011. Uzávěrka přihlášek je 20. 2. ve 12:00.

AIESEC má řadu specifik – nejenže je největší studentskou organizací na světě, ale navíc za všemi jeho úspěchy stojí právě a jen studenti, kteří se rozhodli při studiu na vysoké škole něco smysluplného dělat. Rozvíjí své schopnosti a dovednosti, jak díky práci v týmu, stáži v zahraničí, tak i díky užitečným tréninkům a workshopům, které jim pomáhají stavět pevný základ pro jejich budoucnost.

Jak oslovit a jednat s firmami či školami, to se členové AIESEC dozvědí a především si vyzkouší v pozici sellera. Ti komunikují s vrcholovými zástupci firem a škol, prezentují jim produkty, kladou různé otázky a vylepšují své vyjednávací schopnosti.

PR (public relations) pozice je pro ty, kteří chtějí něco nového vytvářet a naučit se, jak správně propagovat a zviditelnit AIESEC. Práce spočívá v přípravě článků, tiskových zpráv, videí, organizování akcí či vytváření propagačních materiálů. Kromě toho do svých řad AIESEC hledá i šikovné grafiky.

aiesecpraha.jpgTěm, které zajímá personalistika, nabízí AIESEC možnost stát se členem talent management týmu. Jeho členové mají na starosti výběrové řízení studentů, kteří pojedou na zahraniční stáž. Vědí přesně, jak vést pohovor či jak by se měl člověk správně chovat při assessment centrech.
AIESEC svým členům nabízí i víc – mají možnost představit své nápady či svůj projekt a vše zrealizovat. Jednou z dalších příležitostí je tedy vyzkoušet si vést vlastní tým, a to třeba již po půl roce působení v AIESEC. S takovou příležitostí se student prvního ročníku v korporátním světě pravděpodobně nesetká.

Navíc i členové AIESEC mají příležitost vyjet do zahraničí na stáž během letních měsíců. Kromě zlepšení znalostí angličtiny si tak vyzkouší, jaké to je pracovat v mezinárodním týmu a jak se orientovat v cizí zemi. Mají příležitost poznat místní kulturu, cestovat, získat nové kontakty a jiný pohled na svět. Po návratu ze zahraničí mají členové prostor své nabyté zkušenosti využít v práci v AIESEC. Stáže jsou během léta hlavně v Asii, Jižní Americe, východní Evropě, ale i v Africe.

Cesta člena AIESEC Praha začíná vyplněním přihlášky na webu organizace a výběrovým řízením. Jak vše pokračuje, popisuje Martina Nováková, členka AIESEC: "Začínala jsem na pozici PR. Pracovala jsem s týmem na přípravě interkulturního vzdělávacího projektu EDISON pro středoškoláky. I když jsem o PR moc nevěděla, vůbec to nevadilo. Dostali jsme několik úvodních školení a pak už jsme se učili tzv. learnig by doing. Jsem kreativní člověk, což jsem využila při vytváření videí a dalších propagačních materiálů… Mám radost z toho, že dělám, co má pro mě smysl, a ještě zorganizujeme projekt pro stovky studentů."

V dnešní době není nic zadarmo. Je důležité rozmyslet si, do čeho investovat svůj čas a energii. Možná právě  AIESEC je cesta, po které se vyplatí jít, cesta, která vede k získání nových zkušeností.

Více informací je k dispozici na webových stránkách AIESEC Praha nebo na Facebooku.