Studenti Fakulty mezinárodních vztahů budou reprezentovat VŠE v New Yorku

12. února
2011

Studenti druhého ročníku FMV VŠE v Praze, Yvette Sanderová a Ondřej Wágner, byli vybráni, aby reprezentovali vybraný stát (Libanon) na modelu Organizace spojených národů v New Yorku (National Model United Nations).

„Je to pro nás o to cennější, že jsme byli vybráni hájit zájmy státu v Radě bezpečnosti v rámci modelového zasedání“, komentuje za oba úspěch sám Ondřej Wágner a navrhuje, že, až se vrátí z konference, která se bude konat v dubnu, sdělí nám své zážitky a dodává: „…, a tak by se případní nadšenci v květnu či červnu, kdy se bude otevírat nový ročník, mohli zkusit znovu rovnou přihlásit do dalšího ročníku tohoto zajímavého projektu. Bylo by opravdu zajímavé, kdyby se na škole vytvořila tradice a následujících ročníků se zúčastnili další studenti fakulty. Fakulta nás rovněž finančně podpořila, vzhledem k finanční náročnosti celého projektu.“ Paní děkanka FMV prof. Dana Zadražilová, CSc. reaguje slovy: „Jsem hrdá, že naše fakulta podporuje a může se pyšnit schopnými studenty, kteří se aktivně nad rámec studijních povinností snaží využít svých získaných znalostí a dovedností ke svému dalšímu rozvoji a výborně reprezentují fakultu.“

Konference 2011 National Model United Nations (www.nmun.org) – simulace OSN, která se každoročně koná v sídle OSN v New Yorku, se bude letos konat v druhé polovině dubna. Projektu se každoročně účastní přes 5 000 studentů ze všech světadílů. Vybraní studenti FMV budou zastupovat Libanon v Radě bezpečnosti. Libanon je jedním z deseti nestálých členů, kteří letos v nejdůležitějším orgánu OSN zasednou. Smyslem celého projektu je přiblížit studentům vrcholná jednání této organizace a umožnit jim zapojit se do debaty o aktuálních světových problémech s vrstevníky z celého světa.

Bližší informace o konferenci a možnostech účasti najdete zde.