EKOFÓRUM s Pavlem Kysilkou z České spořitelny

15. března
2011

Studentské sdružení Ekonom pořádá 21. března 2011 od 19.30 ve Vencovského aule VŠE Ekofórum s předsedou představenstva a generálním ředitelem České spořitelny, a.s. Pavlem Kysilkou na téma Co (ne)změnila krize?

Ing. Pavel Kysilka, CSc. je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské a v roce 1986 zde absolvoval interní vědeckou aspiraturu. Během let 1986-1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV a publikoval studie zaměřené na otázky strukturálních změn a transformace.

V letech 1990-1991 pracoval jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. Řídil mimo jiné projekt podpory malým a středním firmám v ČR a založení Českomoravské záruční a rozvojové banky. V 90. letech zastával různé posty až po post výkonného guvernéra v České národní bance. V roce 1992/93 řídil rozdělení československé měny a zavedení české koruny. Současně v letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí.

Před příchodem do České spořitelny působil v Erste Bank Sparkassen (CR) v Praze jako výkonný ředitel pro oblast IT, organizace, lidských zdrojů a služeb. Byl také odpovědný za přípravu a implementaci integrace Erste Bank do České spořitelny. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom a člen širšího vedení banky – Senior Management Teamu.

Dozorčí rada České spořitelny jej jmenovala 5. října 2004 členem představenstva, postupně s odpovědností za strategii a rozvoj kvality služeb, za platební styk, strategické a ekonomické analýzy, provoz, bezpečnost, EU Office, IT a projektové řízení. Měl klíčovou roli při integraci Erste Bank a České spořitelny. Zastával také roli hlavního ekonoma banky. Od 1. ledna 2011 je předsedou představenstva a generálním ředitelem České spořitelny, a.s., generálního partnera VŠE.

Podmínky účasti:
Přednáška je volně přístupná všem studentům a zaměstnancům VŠE.

Pořadatel:
EKONOM, sdružení studentů ekonomie (www.economix.cz)

Kontakt:
Bc. Zuzana Stará
zuzana.stara@economix.cz