Přijímací řízení na VŠE

31. května
2007

Od 4. do 20. června 2007 se konají na Vysoké škole ekonomické v Praze přijímací zkoušky. Přihlášku letos podalo více než 17 tisíc zájemců. Nejvíce uchazečů se hlásí na Fakultu podnikohospodářskou, nejméně na Fakultu managementu v Jindřichově Hradci.

Zájemci o studium na VŠE skládají písemné přijímací zkoušky z matematiky a jednoho cizího jazyka, ale hlásí-li se na Fakultu mezinárodních vztahů, musí složit zkoušku ze dvou cizích jazyků. Zkouška z matematiky trvá 75 minut a každý jazykový test 60 minut. Uchazeči nemohou používat matematické tabulky, kalkulačky ani slovníky.

Odlišně je koncipováno přijímací řízení na Národohospodářské fakultě. Každý uchazeč o studium na této fakultě musel do 19. května 2007 absolvovat písemný test obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Pokud test absolvoval vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek.

Bodové hranice pro přijetí na fakultu a obor stanoví děkani fakult po ukončení řádného termínu přijímacích zkoušek dané fakulty. Počet získaných bodů bude uchazečům průběžně zpřístupněn prostřednictvím internetu a nástěnek ve vestibulu nové budovy VŠE. Výsledky zájemců o studium na Fakultě managementu budou vyvěšeny v areálu školy v Jindřichově Hradci. Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny nejpozději 26. června 2007.

V letošním roce se na VŠE hlásí i handicapovaní studenti s těžším zdravotním postižením, pro něž zajišťuje podporu nově vzniklé Středisko handicapovaných studentů. Po předběžných osobních schůzkách a domluvě na jednotlivých fakultách byl všem stanoven individuální způsob vykonání přijímací zkoušky dle jejich potřeb.

Počet přihlášek podle oborů (stav k 28. 5. 2007)

Fakulta

Obor

Počet uchazečů

Fakulta celkem

Fakulta financí a účetnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví

1 034

3 548

Zdanění a daňová politika

208

Finance

1 106

Účetnictví a finanční řízení podniku

1 200

Fakulta mezinárodních vztahů

Mezinárodní obchod

1 647

3 073

Mezinárodní studia – diplomacie

603

Politologie

63

Podnikání a právo

242

Cestovní ruch a regionální rozvoj

518

Fakulta podnikohospodářská

Arts management

233

4 478

Podniková ekonomika a management

4 245

Fakulta informatiky a statistiky

Informatika

1 338

1 698

Matematické metody v ekonomii

135

Statistika a ekonometrie

126

Statistické metody v ekonomii

99

Podnikové informační systémy *

.

Národohospodářská fakulta

Ekonomie

1 565

3 276

Národní hospodářství

1 132

Veřejná správa a regionální rozvoj

579

Fakulta managementu

Management

925

1 361

Management (kombinované studium)

436

VŠE celkem

17 434

* Přihlášky ke studiu se přijímají do 30. 6. 2007