Univerzitní informační systém pro VŠE

2. června
2007

V pátek 1. června 2007 podepsali rektor VŠE v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc. s rektorem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc. smlouvu na implementaci integrovaného studijního informačního systému.

Základní informační systém bude obsahovat veškeré administrativní údaje o studijním a vědeckovýzkumném procesu VŠE v Praze a další agendy pro řízení provozu školy – centrální management počítačové sítě a osobní management (např. poštovní schránku nebo dokumentový server).

Projekt bude zahájen v červnu 2007 zpracováním Implementační studie a kompletně zaveden do dvou let od podpisu smlouvy. Univerzitní informační systém vyvinul Ústav informačních a komunikačních technologií (ÚIKT) Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

V současné době využívá systém více než 50 000 uživatelů na čtyřech vysokých školách v České republice a na Slovensku. Jedná se o Škodu Auto, a.s. vysokou školu, Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, Technickou univerzitu ve Zvolenu a Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, která s integrovaným studijním informačním systémem pracuje již více než čtyři roky na všech čtyřech svých fakultách.

Slavnostního aktu se kromě rektorů obou vysokých škol dále zúčastnili dr. Milan Šorm, vedoucí oddělení koncepce a vývoje ÚIKT, doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost a informatiku MZLU a za VŠE v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., prorektorka pro zahraniční vztahy a PR, ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D., pověřená kvestorka a RNDr. Karel Nenadál, ředitel Výpočetního centra.

Fotogalerie: