KPMG International Case Competition: Studenti VŠE po roce opět na stupních vítězů

4. května
2011

Finále osmého ročníku soutěže v tureckém Istanbulu se zúčastnilo 19 týmů. O první příčku se podělilo Švédsko s USA, Čeští studenti z VŠE skončili hned za nimi na třetím místě.

Soutěž KPMG International Case Competition dává studentům šanci prokázat schopnosti, které je v budoucnu mohou dovést k úspěchu v profesním životě. Při řešení skutečných obchodních problémů týmy demonstrují své dovednosti a soutěží s nejlepšími družstvy z celého světa. Zúčastnit se mohou čtyřčlenné týmy složené ze studentů čtvrtých až pátých ročníků vysokých škol. Soutěž probíhá v anglickém jazyce.

V národním kole soutěže porazila čtveřice studentů VŠE ve složení Martin Kurnas, Niklas Nosek, Emilie Valentová a Martin Vodák dalších 11 týmů a postoupila na celosvětové finále v tureckém Istanbulu, kam se o titul přijelo utkat celkem 19 družstev z pěti kontinentů.

Svou připravenost na budoucí profesní kariéru museli soutěžící prokázat při řešení několika případových studií zaměřených mimo jiné na problematiku online nakupování, či CSR. Ve druhém případě měla družstva za úkol dostat téma do povědomí nejen klientů, ale i firemních zaměstnanců a vyzdvihnout možnosti, jak lze z těchto aktivit profitovat.
Ve finálovém kole řešily poslední čtyři týmy případovou studii zaměřenou na krizovou komunikaci a nápravu nelehké situace, do které se dostal těžařský gigant BP.

istanbul2.jpgVysoká vyrovnanost všech finalistů donutila porotu poprvé hlasovat o vítězi. „Musím říct, že výkony soutěžících jsou rok od roku vyrovnanější, a to zejména díky náročným lokálním kolům, která studenty nekompromisně prověří. Rychlá orientace v obchodních informacích, týmová spolupráce při prezentaci a efektivní argumentace tvoří klíč k úspěchu při řešení skutečných obchodních případových studií,“ vyjádřil se k letošnímu průběhu soutěže Pavel Závitkovský, Partner odpovědný za nábor studentů ve společnosti KPMG Česká republika a pravidelný porotce mezinárodního finále.

Kvarteto studentů VŠE v náročné soutěži obstálo a umístilo se na krásném třetím místě.

Popisek k foto: Do mezinárodního finále KPMG International Case Competition se probojovali studenti VŠE (zleva) Niklas Nosek, Emilie Valentová, Martin Kurnas a Martin Vodák.