Doktorské studium na VŠE

6. května
2011

VŠE v Praze nabízí možnost doktorského studia 17 různých oborů na všech šesti fakultách. Studium probíhá v prezenční či kombinované formě. Uchazeči mohou podávat přihlášky do 15. května 2011. Pro akademický rok 2011/2012 vypsáno celkem 153 míst.

Fakulta financí a účetnictví

Studijní program: Finance a účetnictví ve studijních oborech:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Finance 15 míst 15 míst
– Účetnictví a finanční řízení podniku 14 míst 6 míst
– Teorie vyučování ekonomických předmětů 1 místo 2 místa

Fakulta mezinárodních vztahů

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Mezinárodní obchod 12 míst 8 míst
– Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 5 míst 5 míst
– Mezinárodní politické vztahy 5 míst 5 míst
– Evropská studia 5 míst 3 místa
Studijní program: Politologie ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Politologie 5 míst 5 míst

Fakulta podnikohospodářská

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Podniková ekonomika a management 12 míst 19 míst
Studijní program: Ekonomické teorie ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Ekonomie 2 místa 2 místa

Fakulta informatiky a statistiky

Studijní program: Aplikovaná informatika ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Informatika 27 míst 8 míst
Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Ekonometrie a operační výzkum 8 míst 7 míst
– Statistika 8 míst 7 míst

Národohospodářská fakulta

Studijní program: Ekonomie a hospodářská správa ve studijních oborech:
– Hospodářská politika celkem 24 míst bez rozdělení počtu na obory a formy studia
– Regionalistika – veřejná správa
– Ekonomická teorie

Fakulta managementu

(studium i přijímací zkoušky realizovány v Jindřichově Hradci):

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
– Management 10 míst 5 míst

Přijímací zkoušky se konají 17. června 2011 (na Fakultě managementu v J. Hradci v červnu). Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je 16. září 2011 (na Fakultě managementu v J. Hradci v září).

Informace o přijímací zkoušce: zde (http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=1235) 

Podrobnější informace poskytne:

Mgr. S. Svobodová – mail: svobodov@vse.cz, tel. 224095733, č. m. 317 v budově „Menza Italská“, oddělení vědy  a výzkumu VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.