Přednáška JUDr. Pavla Teličky na VŠE

6. června
2007

Dne 31. května 2007 vystoupil na diskusním semináři katedry mezinárodního obchodu JUDr. Pavel Telička.

Tématem jeho dvouhodinové přednášky byl

lobbing v Evropské unii

Bývalý eurokomisař popsal studentům a pedagogům své zkušenosti s lobováním v Bruselu a zodpověděl řadu jejich otázek.

Přednášku uvedl pověřený vedoucí katedry mezinárodního obchodu Ing. Zdeněk Lukáš, PhD. za přítomnosti děkanky Fakulty mezinárodních vztahů prof. Ing. Dany Zadražilové, CSc.

Diskusní seminář se uskutečnil jako součást aktivit grantového projektu „Mezinárodní konkurenceschopnost českých firem v rozšířené Evropě“ (GAČR reg. číslo 402/05/2643).

Životopis JUDr. Pavla Teličky – zde


Fotogalerie: