Podpis smlouvy o spolupráci mezi VŠE a Škodou Auto

11. května
2011

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 podepsal rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc. se zástupci Škody Auto, předsedou představenstva prof. Winfriedem Vahlandem, dr.h.c. a členem představenstva za oblast Řízení lidských zdrojů ing. Bohdanem Wojnarem tříletou smlouvu o spolupráci.

Před podpisem smlouvy představil pan Vahland vizi mezinárodní růstové strategie společnosti Škoda v rámci přednášky pro studenty VŠE ve Vencovského aule. Vysoká škola ekonomická v Praze udělila  prof. Wienfriedu Vahlandovi  v roce 2006 akademický titul čestný doktor ekonomie – doctor oeconomiae honoris causa. Pan Vahland se po pěti letech, kdy zastával funkci prezidenta a výkonného ředitele ve Volkswagen China Investment Company, vrátil do České republiky a jako čestný doktor dostál svému slibu podporovat aktivity VŠE a zapojit se i do přednáškové činnosti.

skoda2.jpgPři podpisu smlouvy pan Vahland zdůraznil, že spolupráce mezi průmyslovými podniky a akademickými pracovišti a univerzitami je oboustranně výhodná a obohacuje praxi i teorii stejným dílem. „Pro nás, jako pro automobilku, která má v České republice pevné kořeny, je spolupráce s přední českou vysokou školou ekonomického zaměření nejen srdeční záležitostí, ale především důležitou součástí naší Růstové strategie. V nejbližších letech chceme na mezinárodním poli dosáhnout silného růstu. K tomu potřebujeme nejlepší zaměstnance, know-how a odbornost".

Rektor VŠE prof. Hindls vítá podporu výzkumných a vzdělávacích aktivit VŠE společností Škoda Auto. „Pro Vysokou školu ekonomickou je velmi důležité, že se Škoda rozhodla pro mnohem širší spolupráci než v minulých letech.  Vítám její zapojení nejen jednak jako partnera VŠE, ale i jako korporátního partnera prestižní mezinárodní aliance CEMS“.

skoda3.jpgČlen představenstva Škoda za oblast Řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar zdůraznil: "VŠE je pro náš podnik strategickým partnerem na poli vzdělávání. Díky prohloubení spolupráce se Škoda ještě více přiblíží studentům a budoucím uchazečům o práci. Jakožto přední zaměstnavatel v České republice nabízíme atraktivní zaměstnání a vynikající možnosti kariérního růstu. Škoda Auto vytvoří již v tomto roce několik stovek nových pracovních míst, zejména v souvislosti  se zahraničními projekty a s vývojem nových modelů“. 

Návštěva VŠE byla zakončena předáním vozu Škoda Superb pro reprezentační účely VŠE.