VŠE udělila Rašínovu medaili doc. Ing. Jaroslavě Durčákové, CSc.

19. května
2011

Rašínovou medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze a přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti.

Ceremoniál proběhl dne 17. května 2011 na zasedání Vědecké rady VŠE za účasti významných osobností akademické obce. Slavnostní laudacio přednesl děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Petr Dvořák, PhD. Medaili paní emeritní rektorce doc. Durčákové předal její nástupce, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.

dvorak.jpgDoc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. se výrazným způsobem podílela na rozvoji Vysoké školy ekonomické v Praze. Na VŠE působí jako pedagog více než 40 let. Od roku 1990 zastávala řadu významných funkcí, z nichž nejvýznamnější byla funkce rektorky VŠE v Praze po dobu dvou funkčních období (2000 – 2006).

durcakova2_200.jpgDoc. Durčáková patří k nejznámějším a nejuznávanějším osobnostem středoevropského regionu v oblasti vysokého ekonomického školství. Jako prorektorce pro zahraniční spolupráci se jí v letech 1993 – 2000 podařilo vybudovat kvalitní síť partnerských vysokých škol a přivést VŠE v Praze do prestižních mezinárodních organizací, například CEMS, PIM, EDAMBA, EFMD, EISAM. Zejména členství v CEMS a PIM jsou stále základním pilířem dlouhodobé strategie rozvoje internacionalizace. Díky její podpoře a manažerským schopnostem vznikla na VŠE také struktura mezinárodních institutů, došlo k posílení kontaktů s praxí i rozvoji vědecko-výzkumných aktivit.