Prague International Week

19. května
2011

V týdnu od 9. do 13. 5. 2011 pořádalo Oddělení zahraničních styků VŠE školení kolegů z partnerských univerzit (tzv. Prague International Week). Akce se konala na VŠE poprvé.

Celkem přijelo 11 zástupců partnerských univerzit v Belgii, Francii, Německa, Rakouska, Litvy, Nizozemí, Švédska a Norska.

Podstatou tohoto setkání bylo především představení VŠE a výměna zkušeností v rámci mobilit studentů a učitelů do zahraničí a to nejen v rámci programu Erasmus.

iw.PICT0095.jpgProgram školení byl různorodý. Po úvodním přivítání prorektorkou pro zahraniční styky a PR, prof. Ing. Hanou Machkovou a představení školy pokračoval zajímavými přednáškami (např. o problematice přijíždějících a vyjíždějících studentů, kulturním šoku studentů v cizích zemích apod.), workshopy, setkání s českými studenty vybranými na výměnný pobyt na některou z partnerských univerzit, zpestřením byl rovněž krátký kurz českého jazyka. Zajímavostí pro hosty z partnerských univerzit byla také procházka Prahou s profesionální průvodkyní a degustace tradiční české kuchyně.

iw.PICT0088.jpgOrganizace, průběh i přínos celé akce byl všemi účastníky vysoce hodnocen, takže se VŠE k pořádání takovéto aktivity pro své zahraniční partnery v blízké budoucnosti určitě vrátí.