Noví docenti na VŠE

23. května
2011

Na zasedání Vědecké rady VŠE dne 17. května 2011 předal rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. pět docentských jmenovacích dekretů.

S účinností od 1. ledna 2011 rektor jmenoval docentkou pro obor Finance Ing. Barboru Slintákovou, Ph.D. z katedry veřejných financí FFÚ VŠE. Doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma: "Čistý fiskální dopad státního rozpočtu České republiky" na VR Fakulty financí a účetnictví dne 8. prosince 2010.

S účinností od 1. března 2011 rektor jmenoval docentkou pro obor Management RNDr. Jiřinu Vejnarovou, CSc. z katedry informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE, působí též jako vědeckou pracovnici, laboratoř SALOME FM JH VŠE. Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., obhájila habilitační práci na téma: "Multidimensional possibilistic models" na VR Fakulty managementu dne 24. listopadu 2010.

S účinností od 1. března 2011 rektor jmenoval docentem pro obor Informatika Ing. Viléma Sklenáka, CSc., vedoucího katedry informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE. Doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.,  obhájil habilitační práci na téma: "Data, informace, znalosti a Internet" naVR Fakulty informatiky a statistiky dne 24. února 2011.

 

S účinností od 1. května 2011 rektor jmenoval docentem pro obor Mezinárodní politické vztahy Ing. Mgr. Petra Kratochvíla, Ph.D. ze Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE. Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma: "Původ a smysl národního zájmu. Analýza legitimity jednoho politického konceptu?" na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 23. března 2011.

S účinností od 1. června 2011 rektor jmenoval docentem pro obor Finance RNDr. Jiřího Witzanyho, Ph.D., odborného asistenta katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma: "Credit Risk Modeling in the Context of Basel II" na VR Fakulty financí a účetnictví dne 4. května 2011.

 doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.
 
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.