Program VŠE Honors Academia přijímá nové studenty

29. května
2011

Honors Academia představuje nadstandardní vzdělávací a tréninkový program pro talentované studenty navazujícího magisterského studia s ekonomickým vzděláním, manažerským potenciálem a zájmem o jeho budoucí využití ve své pracovní kariéře.

Honors Academia  působí VŠE v Praze již od roku 2007. Jedná se o elitní program pro maximálně 100 studentů. Program je standardně dvouletý, přičemž jeho studium je nad rámec běžné výuky na vysoké škole. Celkem je v rámci programu potřeba vystudovat 88 kreditů z kreditově ohodnocených předmětů.

Manažerské zkušenosti a vhled do podnikové praxe získávají studenti díky úzké spolupráci s partnerskými firmami z České republiky i zahraničí, které se zavázaly poskytnout zázemí pro povinné (nejméně) dvouměsíční praxe, zpracování projektů, přednášky klíčových expertů a manažerů těchto firem, exkurze a mentoring.

Minimálně dva předměty jsou v plném rozsahu vyučovány zahraničními profesory. Vedle intenzivních kurzů zaměřených na prvky managementu je pozornost věnována také tréninku soft skills, leadershipu, manažerských dovedností nebo etikety. Partnerskou školou je Universitaet Regensburg se svým obdobným projektem (www.honors.de). Studenti obou programů v mnohých oblastech spolupracují nebo porovnávají své znalosti, např. formou vícedenních soustředění či online manažerských her.

Přihlášky je možné posílat do 13. 6. 2011, výběrové řízení se koná v pondělí 20. 6. 2011 na VŠE.

Více informací je k dispozici na http://www.honors.cz.