Rozloučení s prof. Ing. Radimem Vlčkem, CSc.

20. srpna
2011

V pátek 19. srpna 2011 se VŠE v Praze rozloučila s bývalým děkanem Fakulty podnikohospodářské a významným odborníkem v oblasti managementu prof. Vlčkem.

Prof. Ing. Radim Vlček, CSc. působil na Vysoké škole ekonomické nepřetržitě od roku 1966. Své pedagogické zkušenosti realizoval více než 20 let na katedře organizace a řízení výroby VŠE a od roku 1990 se podílel na rozvoji katedry podnikového managementu. Od roku 1994 do roku 2000 vykonával funkci děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE. Následně až dosud byl profesorem na katedře managementu FPH. Byl dlouholetým členem Vědecké rady VŠE.

Prof. Vlček patřil k významným pedagogickým a vědeckým osobnostem Vysoké školy ekonomické v Praze, uznávaným nejen v České republice, ale i v zahraničí. Svým odborným působením i hluboce lidským přístupem se výrazně zasloužil o rozvoj ekonomické vzdělanosti i o rozvoj celé Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2000 mu VŠE v Praze udělila medaili Aloise Rašína.

Prof. Ing. Radim Vlček, CSc. zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 15. srpna 2011 ve věku 76 let.

Čest jeho památce.