Den vědy – Scientia Pragensis

8. prosince
2011

V pátek 2. prosince 2011 proběhla na Vysoké škole ekonomické v Praze akce pěti pražských univerzit s názvem Den vědy na pražských vysokých školách – Scientia Pragensis. Jednalo se již o pátý ročník této události.

Cílem Dne vědy bylo formou přednášek a prezentací předvést široké veřejnosti, studentům i budoucím studentům vysokých škol výsledky vědy, výzkumu a další tvůrčí činnosti dosažené na pražských univerzitách. Organizátory této akce byly České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Akci předcházela tisková konference, která se konala ve středu 30. listopadu 2011. Na konferenci vystoupili rektoři čtyř pražských univerzit – ČZU, UK, VŠE a VŠCHT a prorektor ČVUT. Diskutovali o podpoře mladých vědeckých pracovníků, problematice habilitací a profesur, o projektech výzkumných univerzit a výzkumných fakult, o problémech vysokých škol vzhledem k pražskému regionu, úrovni maturantů a dalších aktuálních tématech. V souvislosti s tiskovou konferencí byla vydána též tisková zpráva.

Během akce Scientia Pragensis proběhly následující přednášky:

 • 10.00   Voňavá chemie
  prof. Ing. Libor Červený, DrSc., VŠCHT
 • 10.35   Zkoumání elementární struktury hmoty
  doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., ČVUT
 • 11.10   Co prozradí růst zemědělských plodin archeologovi
  prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D., ČZU
 • 11.45   Extrémní meteorologické jevy a možnosti jejich prognózy
  Mgr. Michal Žák, Ph.D., UK
 • 12.20   Jak se vytvářejí mezinárodní účetní standardy
  doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., VŠE
 • 12.55   Stringologie – textové algoritmy
  prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc., ČVUT
 • 13.30   Globální business
  prof. Ing. Hana Machková, CSc., VŠE
 • 14.05   Kmenové buňky – nové obzory ve výzkumu a léčbě
  MUDr. Tomáš Soukup, UK
 • 14.40   Endokrinní disruptory – hormonální buldozery v životním prostředí
  prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., ČZU
 • 15.15   Lihoviny ze všech stran
  prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., VŠCHT

Česká televize pořizovala během akce Scientia Pragensis videozáznam z konaných přednášek. Na tento videozáznam se můžete podívat na webových stránkách ČT24.

Současně s přednáškami probíhala v atriu Rajské budovy VŠE také výstavní prezentace těchto institucí:

5 pražských vysokých škol (ČVUT, ČZU, UK, VŠE, VŠCHT)
Národní technické muzeum v Praze
Národní institut dětí a mládeže
Národní technická knihovna

Na výstavních stáncích se návštěvníci akce mohli seznámit například se studentskou formulí, vodícími psy a ostatními pomocníky pro nevidomé a dalšími zajímavostmi ze světa vědy, výzkumu a techniky.

Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň a těšíme se na viděnou při dalším ročníku Dne vědy na pražských vysokých školách.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Více informací o akci na www.sciprag.cz .

sci_prague_2.jpg sci_prague_3.jpg