Úspěch VŠE v alianci CEMS

12. prosince
2011

VŠE zaznamenala v akademickém roce 2010/2011 výborné výsledky. Při pravidelném hodnocení kvality realizace programu se umístila mezi šesti nejlépe hodnocenými školami a studentská organizace CEMS Club získala 1. místo a finanční ocenění za své aktivity.

CEMS je strategickou aliancí 26 prestižních vysokých škol ze 4 světových kontinentů, 75 multinacionálních firem a 4 neziskových mezinárodně působících organizací. Výroční zasedání, které se konalo ve dnech 8.12. až 10.12. 2012 v Lisabonu, potvrdilo správnost strategie globalizace, kterou CEMS nastoupil v posledních 5 letech.

Hlavním projektem CEMSu je společný navazující magisterský studijní program Master in International Management. V akademickém roce 2010/2011 absolvovalo tento program celkem 798 studentů, z toho 44 absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze. Promoce se konala v Centro Cultural de Belém v Lisabonu a osobně se jí zúčastnilo téměř 600 studentů a rektoři, děkani a další akademičtí funkcionáři všech 26 členských vysokých škol.

Při pravidelném hodnocení kvality realizace programu se v akademickém roce 2010/2011 VŠE umístila mezi šesti nejlépe hodnocenými školami s průměrným hodnocením 4,0 (hodnotící škála 1-5). Studenti hodnotí jak kvalitu obsahu výuky tj. úroveň povinných a volitelných kurzů a Business projekt, tak kvalitu poskytovaných služeb a celkový dojem, který si ze zahraničního pobytu odnesli. Nejlépe hodnocené školy – portugalská Nova a švýcarská University of St. Gallen – získaly hodnocení 4,2, irská UCD na druhém místě získala známku 4,1. VŠE se dělí o třetí místo s finskou Aalto University a francouzskou HEC Paris.

Mimořádný byl i úspěch studentské organizace CEMS Club, která za svou činnost v roce 2011 získala první místo a odnesla si i finanční ocenění ve výši 1 500 eur na podporu rozvoje dalších aktivit.

cems_vse_2.jpgSpecifikem programu CEMS MIM je důraz na internacionalizaci a provázanost s firemní praxí. Aliance CEMS byla založena v roce 1988 a od té doby absolvovalo mezinárodní program 6 100 studentů, kteří dnes pracují v 72 zemích celého světa. V akademickém roce 2011/2012 bylo do programu přijato 920 studentů 60 různých národností. Studenti musí ovládat minimálně dva světové jazyky. Výuka je kombinací studia na mateřské vysoké škole a studia v zahraničí. Nedílnou součástí je i nejméně 10 týdenní praxe v zahraničí a účast na tzv. Skill seminářích, blokových seminářích a Business projektech, které jsou organizovány ve spolupráci s korporátními partnery.

Na zasedání v Lisabonu se aliance CEMS rozšířila o nové členy. Za řádného člena byla přijata první čínská škola, Tsinghua University, School of Economics and Management. Skupina korporátních partnerů se rozšířila o 8 mezinárodních firem: Beiersdorf (např. značka Nivea), Capitaland Ltd, Catalent Pharma Solutions, Maersk (největší kontejnerový přepravce na světě), Mastercard Europe, QBE Insurance Group, Scotiabank a Telekomunikacja Polska (člen skupiny France Telecom) a 2 neziskové organizace, Transparency International a UNAOC (United Nations Alliance of Civilizations).

Více informací: http://cemsmim.vse.cz/